برخی از زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی مديريت - دپارتمان علوم انسانی

در ادامه لیست منابع موجود در پورتال پویان برای تحقیقات و پژوهش در زمینه مديريت به تفکیک موضوعات قابل مشاهده است. همچنین می توانید به کمک جستجوی پیشرفته به یافتن منابع مرتبط با مديريت اقدام نمایید. اگر برای تحقیق و پژوهش در زمینه مديريت نیاز به ترجمه دارید، بخش را ببینید. همچنین برای ترجمه فارسی به انگلیسی نتایج تحقیقات خود بخش های ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات تخصصی مديريت و ویرایش مقالات ISI مديريت را ببینید.
رهبری (31)
برند (22)
سهام (19)
ERP (14)
بورس (10)
گمرک (5)
سود (4)
ABC (3)
فساد (3)
وام (3)
TQM (2)
ریسک (2)
BMP (1)
CAPM (1)
CDM (1)
CMMI (1)
ISO 9000 (1)
ITIL (1)
RFID (1)
تضاد (1)
تورم (1)
سبک (1)
شغل (1)
صکوک (1)

رشته و گرایش های مديريت در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های مديريت در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی


Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > زمینه های تحقیق و پژوهش مديريت