Skip Navigation Links

ترویج کارآفرینی و مدیریت کسب و کار روستایی و کشاورزی

اكنون توسعه‌ روستايي بيش از گذشته با پديده‌ كارآفريني سر و كار دارد. مؤسسات و شخصيت هاي رواج دهنده‌ توسعه‌ روستايي، كارآفريني را به منزله‌ يك مداخله‌ راهبردي مي دانند كه مي تواند فرايند توسعه‌ روستايي را تسريع بخشد. اما به نظر مي رسد كه همگي آنها بر نياز به گسترش بنگاه هاي اقتصادي روستايي نيز توافق دارند. آژانس هاي توسعه، كارآفريني روستا را به عنوان يك نيروي اشتغال زاي بزرگ، سياست مداران آن را همچون يك راهبرد كليدي براي جلوگيري از ناآرامي در مناطق روستايي، و كشاورزان، آن را وسيله اي براي بهبود درآمد خويش مي دانند. به اين ترتيب، كارآفريني از نقطه نظر تمام اين گروه ها به عنوان وسيله اي براي بهبود كيفيت زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و ابزاري براي تثبيت اقتصاد و محيطي سالم تلقي مي گردد. در شرايط موجود يك سمتگيري كارآفرينانه در قبال توسعه‌ روستايي، اين موضوع پذيرفته مي گردد كه كارآفريني، يك نيروي مركزي براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي است.

در دوره دکترای کارآفرینی گرایش ترویج کارآفرینی و مدیریت کسب و کار روستایی و کشاورزی، دانشجویان با انواع روش های پیشرفته کارآفرینی روستایی و شیوه های مدیریتی آن آشنا شده و به فعالیت های پژوهشی در این زمینه می پردازند.

تعداد بازدید : 2580

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید