Skip Navigation Links

بازرگانی داخلی

هدف از رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی داخلی (ایران)، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات اتخاذ شده است. در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی به مباحثی چون اقتصاد بازرگانی ایران، بازارها و نهادهای مالی در ایران و مدیریت سرمایه گذاری های پرداخته می شود.

تعداد بازدید : 3872

رشته و گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید