Skip Navigation Links

سیاست های تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه عبارت است از کار خلاقی که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید انجام می شود. در جهان امروز اکثر کشورها امر برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی (علوم و تکنولوژی) را جزئی از برنامه سیاست کلان دولت های خود قرار داده اند، زیرا بر این مسئله معتقدند که علوم و فنون می توانند به بهترین شکل ممکنه در خدمت دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، توسعه و پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی قرار گیرند. دستیابی به امر فوق می تواند قدرت سیاسی، ایجاد استقلال، افزایش در آمد، توسعه صادرات، رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی افراد یک کشور را بدنبال داشته باشد. بنابراین می توان یکی از عوامل زمینه ساز برای گسترش و تولید علم در کشور را تحقیق و توسعه دانست و برای اینکه بتوانیم از تقلید علم از کشورهای پیشرفته جلوگیری کنیم بایستی به تحقیق و توسعه در کشور توجه زیادی داشته باشیم. مدیریت این فرآیند باید بر عهده کارشناسان متخصصی باشد که آموزش های لازم را دیده باشند و بتوانند سیاست ها و برنامه های مفید و کاربردی را در این زمینه طراحی نمایند. دوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش سیاست های تحقیق و توسعه برای تربیت این مدیران طراحی شده است. برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی با توجه به اولویت و نیازهای تحقیقاتی، ارتباط مراکز علمی و صنعتی و سازمان های تحقیق و توسعه و پارک های تحقیقاتی و صنعتی، زمینه های آموزش و پژوهش در دوره کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش سیاست های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهند.

تعداد بازدید : 3379

رشته و گرایش های مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های مدیریت تکنولوژی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید