Skip Navigation Links

مدیریت استراتژیک

 استراتژیالگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

- چه اهدافی باید محقق گردد

- روی کدام صنایع، بازارها و محصول ها باید تمرکز کرد

- چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد

تصمیمات و فعالیت های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی های مؤثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست. بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی ها، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی ها و در نهایت کنترل فعالیت های انجام شده را در برمی گیرد. مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش ها، واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.

با توجه به اهمیت مدیریت استراتژیک در پیشرفت سازمان های مختلف، دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک با هدف تربیت متخصصین در حوزه مدیریت استراتژیک طراحی شده است تا با دانشی که در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک به دست می آورند بتوانند نقش مؤثری در توسعه فعالیت های سازمان و بهبود آنها ایفا نمایند.

تعداد بازدید : 3256

رشته و گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های مدیریت بازرگانی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید