Skip Navigation Links

توسعه

بي ترديد کارآفريني نقش بسيار کليدي در توسعه اقتصادي و پايدار همه جوامع دارد. به طوري که امروزه يکي از شاخص هاي توسعه در کشورهاي رو به رشد محسوب مي شود. کارآفريني مهمترين منبع نوآوري، اشتغالزايي و توسعه مي باشد. يکي از عواملي که در کنار کار و سرمايه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادي مطرح است، وجود کارآفرينان با ويژگي هایی مانند خالقيت و نوآوري هستند. گسترش روحيه کارآفريني و تربيت و پرورش کارآفرينان در جامعه اثر مطلوبي بر رشد اقتصادي و اجتماعي دارد. چرا که کارآفرينان با استفاده صحيح از امکانات اقتصادي و خلق فرصت هاي تجاري جديد موجب بهبود عملکرد بنگاه هايي توليدي و خدماتي مي شوند.

رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه بیشتر به دنبال دانشجویان رشته های مرتبط با اقتصاد می باشد و هدف از آن تربیت کارآفرینانی با توانایی برنامه ریزی یکپارچه توسعه ملی و منطقه ای و توسعه اقتصادی و فرصت های کارآفرینی است. برای این منظور مباحثی چون برنامه ریزی یکپارچه ملی، منطقه، بخشی و محلی، مزیت رقابتی ملی-منطقه ای، نظارت و ارزشیابی توسعه، توسعه فرصت های کارآفرینی و توسعه اقتصادی در دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه به دانشجویان آموزش داده می شود.

تعداد بازدید : 3003

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید