Skip Navigation Links

کارآفرینی

کارآفرینی بیانگر تلاش نوآورانه برای ایجاد ارزش است و شامل مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روش های هدایت اثربخش فعالیت های کارآفرینی می باشد. هدف از اجرای دوره دکترای کارآفرینی تامین اعضای هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها در این رشته و همچنین تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مشاوره، تدریس، پژوهش و برنامه ریزی سیاست های توسعه کارآفرینی در بخش خصوصی، دولت و بخش عمومی می باشد. دانش آموختگان دوره دکترای کارآفرینی باید بتوانند در آسیب شناسی شرکت ها به لحاظ رشد شناسایی قابلیت های کارآفرینی و ترویج کارآفرینی تحقیق نموده و خدمات مشاوره ارائه نمایند. 

آموزش های کارآفرینی به طور روزافزون در جهان مورد توجه قرار گرفته اند و دولت ها سیاست های حمایتی برای توسعه کارآفرینی اجرا می کنند. دلایل اهمیت توسعه آموزش های کارآفرینی عبارتند از:

- نیاز به توسعه ظرفیت های موجود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نوآوری

- نیاز به نوآوری برای به کار گیری اثربخش ظرفیت های تولیدی موجود

- نیاز به کارآفرینی برای کاهش هزینه های عمومی، ایجاد مزیت رقابتی و حضور در بازارهای بین المللی


تعداد بازدید : 2726


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید