Skip Navigation Links

مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات شامل مدیریت و جمع آوری اطلاعات از یک یا چند منبع و ارائه آن اطلاعات به یک یا چند مخاطب است. مدیریت به معنی سازماندهی و کنترل ساختار، ترکیب و پردازش و ارائه اطلاعات است. به طور خلاصه مسئله کلیدی درگیر در مدیریت اطلاعات، مدیریت نمودن (اداره نمودن) اطلاعات در یک سازمانی می باشد که فناوری اطلاعات مدرن را به کار می برد. مفهوم سیستم های اطلاعات، رشد سریع فناوری کامپیوتر، اشتیاق انسان را برای بدست آوردن کمک رایانه در حل مسائل پیچیده و پیچیده تر، توسعه می بخشد. مشکلاتی که صرفاً در قلمرو فعالیت های موشکافانه و باطنی انسان مخصوصاً در سازمان ها، در چند سال گذشته، در نظر گرفته شد.

در دوره دکترای مدیریت اطلاعات، دانشجویان با انواع روش های پیشرفته اداره اطلاعات و فناوری های نوین در این زمینه آشنا شده و به فعالیت های پژوهشی جهت توسعه و بهبود روش های موجود می پردازند.


تعداد بازدید : 2866


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید