Skip Navigation Links

آموزش عالی

آموزش عالی در توسعه کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده در عصر حاضر نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. آموزش عالی از طریق انتقال دانش کاربردی در زمینه اشتغال، ایجاد مهارت ها و توانایی های مورد نیاز در زمینه کارآفرینی و اشتغال، بسترسازی فرهنگی و توسعه و حمایت پژوهشی از کارآفرینی، مفاهیم کارآفرینی را وارد دانشگاه نموده و دانش، نگرش و مهارت دانشجویان را به سوی کارآفرینی و کارآفرین شدن سوق می دهد.

هدف از ایجاد گرایش آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی تربیت کارآفرینانی است که توانایی بهره گیری از فرصت های علم و فناوری را داشته و با شناخت مسائل مدیریتی آموزش عالی و دانشگاه بتوانند نسبت به کارآفرینی دانشگاهی اقدام نمایند. بازاریابی و تجاری سازی دانش و فناوری، مدیریت دانشگاه، اقتصاد آموزش عالی و کیفیت و ارزشیابر در آموزش عالی مباحث مهمی است که دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش عالی به آنها می پردازند.

تعداد بازدید : 2566

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید