Skip Navigation Links

مدیریت دانش

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها یاری می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه ریزی‌ راهبردی و تصمیم گیری ضروری است. مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویج و جامعه پذیری و کاربرد آن‌ است، در هر جایی که دانش استقرار یابد، یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می دهد. فرایندی است که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه‌ اعضاء و دارایی مبتنی بر دانش می پردازد.

سازمان های دولتی و خصوصی و محیطی که این سازمان ها در آن به فعالیت مشغولند، شدیدا تغییر یافته اند. سازمان ها ناگزیرند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدید نظر کرده و بدین منظور بایستی در مقابل تغییرات محیط انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند و همچنین برای مدیریت‌ سرمایه های دانشی خود به روش ها و فنون پیچیده تری نیاز دارند.

مهمترین هدف به کار گیری فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش در انواع مؤسسات، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون به منظور ارتقاء کارآیی و سودآوری بیشتر می باشد. در نتیجه، مدیریت دانش به فرایند چگونگی خلق، انتشار و به کار گیری دانش در سازمان اشاره دارد. به عبارت دیگر هدف نهایی از دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش شامل تسهیم دانش‌ میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان‌ می باشد. یکی از هدف های مدیریت دانش، برقراری ارتباط میان‌ افرادی است که می دانند، طوری که به تدریج دانش های فردی‌ به دانش های سازمانی تبدیل شود. هدف دیگر مدیریت‌ دانش رشد و ارتقای دانش بین کارکنان است. بدین منظور لازم‌ است تکنولوژی اطلاعات فراگرفته شود و تأثیرات اساسی آن در این‌ فرایند درک شود. در حقیقت هدف نهایی مدیریت دانش، افزایش‌ هوشمندی و یا بهره هوشی سازمان است.

تعداد بازدید : 3840

رشته و گرایش های مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های مدیریت فناوری اطلاعات در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید