Skip Navigation Links

ایجاد کسب و کار

شناسایی و انتخاب فرصت های درست برای ایجاد کسب و کار جدید مهمترین توانایی یک کارآفرین موفق است. دو مفهوم تشخیص و فرصت با رویکرد ترکیبی یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی است. چرا که شناسایی درست فرصت های کسب و کار، پایه ای برای فرآیند کارآفرینانه موفوق می باشد. چگونگی ایجاد و رشد کسب و کار و پیش بینی بازار، مباحث پیشرفته ای هستند که در دوره دکترای کارآفرینی گرایش ایجاد کسب و کار به آنها پرداخته می شود. آموزش در کنار فعالیت های پژوهشی محور اصلی فعالیت های دوره دکترای کارآفرینی گرایش ایجاد کسب و کار را تشکیل می دهد. دانشجویان دوره دکترای کارآفرینی گرایش ایجاد کسب و کار باید به مطالعه موردی ایجاد کسب و کار در ایران و مقایسه آن با یک مورد مشابه در یک کشور خارجی بپردازند و نیز از یک کار عملی در یک سازمان مرتبط با موضوع خود گزارش ارائه نمایند.

تعداد بازدید : 2457

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع دکترا - دپارتمان علوم انسانی

رشته و گرایش های کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد - دپارتمان علوم انسانی

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید