Skip Navigation Links

مدیریت رسانه ای

رسانه ها در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهم ترین ابزارهای دسترسی به اهداف تلقی می شوند. از این رو بعد از جنگ جهانی دوم استقبال وافری از رسانه ها صورت گرفت و سازمان های ارتباطی همراه با مقوله مدیریت آن هم از طریق مطالعه و پیدا کردن قواعد، تشکیل شد. علم مدیریت، علم استفاده از منابع محدود برای رسیدن به خواسته های نامحدود است، باید در ابتدا خواسته ها را بشناسیم و اطلاعات وسیعی از داده ها و نیازهایمان به دست آوریم. مدیریت رسانه بحثی ضروری است که در عین بهره گیری از نظریه های مدیریت و رسانه جایگاه مستقلی می یابد.

مدیریت رسانه یکی از رشته های دانشگاهی ایران است که به مقوله مدیریت در رسانه ها و مدیریت بر رسانه ها می پردازد. مدیریت رسانه یعنی به کار گیری بهینه منابع مادی و انسانی با استفاده از کارکردهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل به منظور تحقق اهداف سازمان رسانه ای.

دوره دکترای مدیریت رسانه ای تلاشی است از سوی جامعه علمی کشور تا همراستا با افزایش وزن و اهمیت رسانه ها در شکل دهی و تفسیر جهانی که در آن زندگی می کنیم، کارشناسان و متخصصانی پرورش یابند که از ظرایف این پدیده و گوناگونی کارکردهای آن آگاه باشند و در استفاده اثربخش و صحیح از این ابزار در زمینه های گوناگون یاری بخش دست اندرکاران صنعت رسانه باشند. مباحثی چون مسائل مدیریت سازمان های ارتباطی، مدیریت تحول و توسعه در سازمان های رسانه ای، جامعه شناسی فرهنگی ایران، نظریه های ارتباطات و اقناع، شیوه های جدید در تحلیل پیام های ارتباطی، نظریه های ارتباطات و توسعه ملی و تکنولوژی های نوین ارتباطات، زمینه های عمده آموزش و پژوهش در دوره دکترای مدیریت رسانه ای را تشکیل می دهند.


تعداد بازدید : 2660


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید