مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 3)

State intervention in the context of creative industries pdf
مداخله‌ی دولتی در حوزه‌ی صنایع خلاق word
تحوّل یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای مسائل MAGDM با اطلاعات فازی شهودی با ارزش بازه ای word
A new fuzzy dempster MCDM method and its application in supplier selection pdf
یک روش MCDM جدید فازی دمپستر و کاربرد آن در انتخاب تامین کننده word
A data envelopment analysis approach to evaluate sustainability in supply chain networks pdf
یک روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی پایداری در شبکه های زنجیره تامین word
Oil price risk exposure and the cross-section of stock returns: The case of net exporting countries pdf
قرار گرفتن در معرض خطر قیمت نفت و سطح مقطع بازده سهام: مورد کشورهای صادر کننده نفت خالص word
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction pdf
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز word
Reverse Logistics: Overview and Challenges for Supply Chain Management pdf
لجستیک معکوس: مرور و چالش های مدیریت زنجیره تامین word
Five types of organizational strategy pdf
پنج نوع استراتژی سازمانی word
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development pdf
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار word
Stakeholders’ Influences on Corporate Green Innovation Strategy: A Case Study of Manufacturing Firms in China pdf
تأثیر ذینفعان در استراتژی نوآوری سبز شرکت: مطالعه موردی شرکت های تولیدی در چین word
Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management pdf
تکنولوژی بلاک چین و روابط آن با مدیریت زنجیره تأمین پایدار word
Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya pdf
ویژگی های شخصیتی رهبر و عملکرد شغلی کارکنان در بخش دولتی پوتراجایا word
IMPACT OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH: A STUDY OF BRIC NATIONS pdf
تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی: بررسی کشورهای بریک (BRIC) word
Romanian versus Bulgarian Tourism Labour Market Analysis pdf
تحلیل بازار کار گردشگری رومانی در مقابل بلغارستان word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
سیستم های شناختی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار هوشمند در اقتصاد شناختی word
Lean Manufacturing Towards Sustainability A Grey Relational Framework pdf
تولید ناب به سمت پایداری: یک چارچوب رابطه ای خاکستری word
Intra-organizational communication and leadership: An interactive approach pdf
ارتباط درون‌سازمانی و رهبری: رویکردی تعاملی word
بازاريابي از طريق تلفن‌ همراه و استراتژی‌هاي تبلیغات در صنعت گردشگری و هتل‌داري word
Lying and team incentives pdf
دروغگويی و مشوق های گروهی word
Information Quality and Supply Chain Performance: The Mediating Role of Information Sharing pdf

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید