مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازاریابی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازاریابی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازاریابی نمایید.

Applying Marketing Principles in the field of Medical Services –an Ethical Challenge
به کارگیری اصول بازاریابی در زمینه خدمات پزشکی – یک چالش اخلاقی؟
Reference ontologies to support the development of global production network systems
هستی شناسی مرجع برای حمایت از توسعه و تولید جهانی سیستم های شبکه
وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد
A Decision Support System for market-driven product positioning and design
یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای طراحی و تعیین موقعیت محصولی بازار محور
Content design of advertisement for consumer exposure: Mobile marketing through short messaging service
علامت تجاری خرده فروش برای ارتقای فروش به مصرف کننده. توسعه عمده در بازاریابی غذا؟
Customer data mining for lifestyle segmentation
داده کاوی مشتریان برای قطعه بندی سبک زندگی
Configuration and coordination of international marketing activities
پیکربندی و هماهنگ سازی فعالیت های بازاریابی بین المللی
A Targeted Approach to Viral Marketing
رویکردی هدفمند برای بازاریابی ویروسی
A Comparative Study on International Marketing Mix in China and India: The Case of McDonald's
بررسی تطبیقی آمیخته بازاریابی بین المللی در چین و هند : مطالعه موردی مک دونالد
The Effects of Religion on Consumer Behavior: A Conceptual Framework and Research Agenda
تاثیر مذهب بر رفتار مصرف کننده: چارچوب مفهومی و دستور العمل تحقیقی
Advertising Effectiveness in Social Networking Sites: Social Ties, Expertise, and Product Type
کارایی تبلیغات در سایت های شبکه اجتماعی: پیوندهای اجتماعی، تخصص، و نوع محصول
Choice of markets for initial export activities: Differences between early and late exporters
انتخاب بازارها برای اقدامات صادرات آغازین: تفاوت های میان صادرکنندگان اولیه و واپسین
A multi-stakeholder market oriented approach to destination marketing
یک رویکرد گرایش بازار چند ذینفعی نسبت به بازاریابی مقصد
Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force
ارتباط بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری:نقش ارزش‌های تجربی اضافه شده توسط نیروی فروش
Network picturing: An action research study of strategizing in business networks
تصویرسازی شبکه: مطالعه‌ی پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه‌های تجاری
Foundations of Social Media Marketing
بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماعی
Customer experience – a review and research agenda
تجربه مشتری- مرور و ارائه طرح تحقیق
Discovering interest groups for marketing in virtual communities: An integrated approach
کشف گروه‏های همسود برای بازاریابی در جوامع مجازی: یک رویکرد یکپارچه
بازاریابی آنلاین برق سبز در آلمان: تحلیل محتوای وب‌سایت‌های عرضه‌کنندگان
Influence of Customer Relationship Management on Online Shopping
تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر خرید اینترنتی
بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها
Customer Satisfaction Analysis by the Implementation of Quality Management System in a Public Institutuion
تجزیه و تحلیل رضایت مشتری از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در موسسات عمومی
An emotional labor perspective on the relationship between customerorientation and job satisfaction
دیدگاه کار احساسی در رابطه بین مشتری مداری و رضایت شغلی
Values associated with luxury brand consumption and the role of gender
ارزش های مرتبط با مصرف برند لوکس و نقش جنسیت
Understanding the role of marketing–purchasing collaboration in industrial markets: The case of Russia
درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی مطالعه موردی روسیه

Skip Navigation Links