مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت مالی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت مالی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت مالی نمایید.

Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry
عوامل کلان اقتصادی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری نپال
Using of net present value (NPV) to test the integrated model in building management information systems
استفاده از ارزش خالص فعلی (NPV) جهت آزمایش مدل یک پارچه در ساخت سیستم های مدیریت اطلاعات
Decision making for company acquisition by ELECTRE method
تصمیم گیری برای تصاحب شرکتها براساس روش ELECTRE
The Basel III net stable funding ratio adjustment speed and systemic risk
سرعت اصلاحات نسبت تامین مالی ثابت خالص بازل 3 و ریسک سیستماتیک
Determinants of tax havens
عوامل تعیین کننده بهشت های مالیاتی
Determinants of Dividend Policy: Evidence from Polish Listed Companies
عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود: شواهدی از شرکت های لهستانی ذکر شده
Managerial Shareholding, Investment Flexibility, and Equity Valuation
مـالکیت مـدیریتـی، انعطـاف پذیری مـالـی، و ارزیابـی سهـام
اثر نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک: شواهدی از ترکیه
The returns, risk and liquidity relationship in high frequency trading: evidence from the Oslo stock market
Adoption and benefits of management accounting practices: Evidence from Greece and Finland
پذیرش و بهره مندی از شیوه های حسابداری مدیریت: شواهدی از یونان و فنلاند
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه
Water management accounting: A framework for corporate practice
حسابداری مدیریت آب: چارچوبی برای اقدام شرکت
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران
Business in the Cloud: Research Questions on Governance, Audit, and Assurance
کسب و کار در ابرها: پرسش‌های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی، و امنیت
Corporate life cycle and cost of equity capital
چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه مالکانه
The Utilization of Target Costing and its Implementation Method in Iran
استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف و روش اجرای آن در ایران
The effect of credit risk on the performance of commercial banks in Nigeria
تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک های تجاری در نیجریه
Strategic decision-making at a steel manufacturer assisted by linear programming
تصمیم گیری استراتژیک در یک شرکت تولیدکننده فولاد به کمک برنامه ریزی خطی
Risk and risk management in management accounting and control
مقاله ترجمه شده مدیریت ریست با موضوع: ریسک و مدیریت ریسک در حسابداری و کنترل مدیریت
Banking Deregulation and Corporate Tax Avoidance
مقررات زدایی بانک ها و اجتناب از مالیات شرکتی
Mr. Market’s Mind: Finance’s Hard Problem
ذهن آقای بازار: مشکل سخت فایننس
THE EFFECT OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION ON THE FIRM VALUE OF EUROPEAN COMPANIES
تاثیر پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی بر ارزش سازمانی شرکت های اروپایی
Managing audits to manage earnings: The impact of diversions on an auditor’s detection of earnings management
Earnings Quality Construct and Measures in Empirical Accounting Studies
ساختار و معیارهای کیفیت سود در مطالعات حسابداری تجربی

Skip Navigation Links