مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بیمه

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بیمه به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بیمه نمایید.

Customer relationship management in the insurance industry
مدیریت ارتباط مشتری در صنعت بیمه
Ways of Improving Risk Management Function in Insurance Companies
راه هایی برای تقویت عملکرد مدیریت ریسک در شرکت های بیمه
DETERMINANTS OF NONLIFE INSURANCE MARKET ATTRACTIVENESS FOR FOREIGN INVESTMENTS: EASTERN EUROPEAN EVIDENCE
عوامل تعیین کننده‌ی جذابیت بازار بیمه‌ی غیرعمر برای سرمایه‌گذاران خارجی: شواهد اروپای شرقی
Credit risk measurement: Developments over the last 20 years
تحولات در اندازه گیری ریسک اعتباری طی 20 سال گذشته
EFFICIENCY ANALYSIS LIFE INSURANCE INDUSTRY IN MALAYSIA USING STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS
تحلیل راندمان صنعت بیمه عمر در مالزی با استفاده از تحلیل تصادفی مرزی

Skip Navigation Links