مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی نمایید.

Survey the Effective Factors on Customers' Mind Image from Internet Banking Services (Case study: Mellat Bank
بررسی عوامل اثرگذار بر تصویر ذهنی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت
مدل موجودی برای اقلام فرسایشی با نرخ مصرف وابسته به سهام و کمبود تحت تورم و ضیق وقت
Supply chain risk management and performance -A guiding framework for future development
مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین و کارائی-چارچوبی برای توسعه‌ی بیشتر
Dividend payouts: Evidence from U.S. bank holding companies in the context of the financial crisis
پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی
Uncertainty, market structure, and liquidity
عدم اطمینان، ساختار بازار و نقدینگی
Audit quality and market pricing of earnings and earnings components in China
کیفیت حسابرسی و قیمت‌گذاری بازار سود و مولفه‌‍‌های سود در چین
Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
Fundamental determinants of the Australian price–earnings multiple
عوامل تعیین کننده بنیادین مضرب قیمت بر درآمد استرالیا
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر
A Bayesian regularized artificial neural network for stock market forecasting
شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام
Customer relationship management in the insurance industry
مدیریت ارتباط مشتری در صنعت بیمه
A Survey on Data Mining Techniques for Customer Relationship Management
یک بررسی درباره ی تکنیک های استخراج داده برای مدیریت ارتباط با مشتری
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام
The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research
نقش شرکتها در جامعه : دیدگاه و فرصتهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی
Liability risk in the pharmaceutical industry: Tort law in the US and UK
ریسک مسئولیت در صنعت داروسازی: قانون شبه جرم در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا
Product and process innovations in the life cycle of an industry
نوآوری فرآورده و محصول در چرخه ی حیات یک صنعت
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations
بکارگیری سیستم قیمت گذاری فعالیت محور در صنایع ساخت و تولید – روش شناسی، منافع و محدودیت ها
Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements
منطق برتری خدمات: عکس العمل ها، بازتاب ها و پالایش ها
The impact of e-commerce on international trade and employment
تاثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین المللی و اشتغال
The Impact of the Internet on the Business Environment
تاثیر اینترنت بر روی محیط کسب و کار
Impact of cash holdings and ownership concentration on firm valuation- Empirical evidence from Australia
تاثیر سهام نقدی و تمرکز مالکیت بر ارزش گذاری شرکت
Internal control quality and information asymmetry in the secondary loan market
کیفیت کنترل داخلی و عدم تقارن اطلاعات در بازار دست دوم وام
اثر جهت گیری خدمات بر روی عملکرد مالی: نقش واسطه گری رضایت شغلی و رضایت مشتری
هموار کردن مسیر برای موفقیت CRM: نقش واسطه ای مدیریت دانش و تعهد سازمانی
Fair Value Considerations During The Current Financial Crisis
برسی ارزش منصفانه در طی بحران مالی جاری

Skip Navigation Links