مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت بازرگانی نمایید.

Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر
Reference ontologies to support the development of global production network systems
هستی شناسی مرجع برای حمایت از توسعه و تولید جهانی سیستم های شبکه
وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد
A Framework for Value Realization during Deployment of Enterprise Information Systems
چارچوبی برای تحقق ارزش در خلال استقرار سیستم های اطلاعاتی شرکتی
A Decision Support System for market-driven product positioning and design
یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای طراحی و تعیین موقعیت محصولی بازار محور
Measuring the Efficacy of the World's Managers
سنجش کارآمدی مدیران جهانی
A Bayesian regularized artificial neural network for stock market forecasting
شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام
Western firms' successful and unsuccessful business models in China
مدل های کسب و کار موفق و ناموفق شرکت های غربی در چین
Research on game model and complexity of retailer collecting and selling in closed-loop supply chain
تحقیق در مورد مدل بازی و پیچیدگی جمع آوری خرده فروش و فروش در زنجیره ای از عرضه حلقه بسته
Customer data mining for lifestyle segmentation
داده کاوی مشتریان برای قطعه بندی سبک زندگی
Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations: Performance evidence from the Asian hotel industry
گرایش کارآفرینانه و ساختاردهی شواهدی از عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری آسیایی
The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment
پتانسیل تجارت الکترونیک شرکت های کوچک و متوسط در یک محیط کسب و کار در حال جهانی شدن
Technology marketing: a new core competence of technology-intensive enterprises
بازاریابی تکنولوژی: یک شایستگی جدید از موسسات تکنولوژی محور
Data and Analytics - Data-Driven Business Models: A Blueprint for Innovation
داده ها و تجزیه و تحلیل مدل های کسب و کار داده محور: طرحی برای نوآوری
Organization human resources development connection to business performance
ارتباط توسعه منابع انسانی سازمان با عملکرد کسب و کار
Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political Marketing
تطبیق بازاریابی با علوم سیاسی: نظریه های بازاریابی سیاسی
A Comparative Study on International Marketing Mix in China and India: The Case of McDonald's
بررسی تطبیقی آمیخته بازاریابی بین المللی در چین و هند : مطالعه موردی مک دونالد
The Effects of Religion on Consumer Behavior: A Conceptual Framework and Research Agenda
تاثیر مذهب بر رفتار مصرف کننده: چارچوب مفهومی و دستور العمل تحقیقی
The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions
تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد
Review of Data Mining Techniques for Churn Prediction in Telecom
مروری بر داده کاوی برای پیش بینی ریزش در مخابرات
Electronic service quality of Facebook social commerce and collaborative learning
فیس بوک(تجارت اجتماعی) و فهم مشترک موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی
Choice of markets for initial export activities: Differences between early and late exporters
انتخاب بازارها برای اقدامات صادرات آغازین: تفاوت های میان صادرکنندگان اولیه و واپسین
An integrative model of consumers' intentions to purchase travel online
مدلی یکپارچه برای تمایل مشتریان جهت خرید سفر بصورت آنلاین
Attaining Customer Loyalty! The Role of Consumer Attitude and Consumer Behavior
تحقق وفاداری مشتریان! نقش نگرش مشتری و رفتار او
A multi-stakeholder market oriented approach to destination marketing
یک رویکرد گرایش بازار چند ذینفعی نسبت به بازاریابی مقصد
Liability risk in the pharmaceutical industry: Tort law in the US and UK
ریسک مسئولیت در صنعت داروسازی: قانون شبه جرم در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا
Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force
ارتباط بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری:نقش ارزش‌های تجربی اضافه شده توسط نیروی فروش

Skip Navigation Links