مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت دولتی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت دولتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت دولتی نمایید.

Review of Mexico's energy reform in 2013: Background, analysis of the reform and reactions
مروری بر قانون اصلاح انرژی مکزیک در 2013: پس زمینه، تحلیل اصلاحات و واکنش ها
Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources
ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی
Measuring Government Management Capacity: A Comparative Analysis of City Human Resources Management Systems
سنجش ظرفیت مدیریت دولت: تحلیل تطبیقی سیستم های مدیریت منابع انسانی شهر
Exploring the Black Box: An Analysis of Work Group Diversity, Conflict, and Performance
کشف جعبه سیاه: تحلیلی بر عملکرد، تعارض و تنوع گروه‌های کاری
The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات
Measuring the Efficacy of the World's Managers
سنجش کارآمدی مدیران جهانی
Impact of Training and Development on Organizational Performance
اثر آموزش و توسعه بر عملکرد سازمانی
تأثير به كارگيري دولت الكترونيك بر كاهش فساد مديريتي در حوزه بخش دولتي كويت
ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT IN NIGERIA: CHALLENGES AND COMPETENCY STRATEGIES
مبارزه با فساد در خریدهای عمومی در نیجریه چالش ها و راهکارهای مبتنی بر صلاحیت
Ethical Rule Breaking by Employees: A Test of Social Bonding Theory
قانون شکنی اخلاقی توسط کارمندان: ارزیابی نظریه پیوند اجتماعی
The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance
استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی: اثرات بر عملکرد
آنالیز مفاهیم فناوری IT در مورد خطرات شغلی : ساختار محاسبات ابری
ACCOUNTANTS’JOB SATISFACTION: A PATH ANALYSIS
روشی برای تحلیل رضایت شغلی حسابداران: روش آماری تحلیل مسیر
Determinants of top management’s capability to identify core employees
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی
Organization human resources development connection to business performance
ارتباط توسعه منابع انسانی سازمان با عملکرد کسب و کار
Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology?
تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان با استفاده از فن آوری اطلاعات
Assessment of Military Force Staff's Readiness for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province
ارزیابی آمادگی کارکنان نیروی انتظامی به منظور تایید مدیریت کیفیت جامع (TQM) در استان تهران
Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth?
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas
Internal Audits at Local Governments- Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary
بازرسی های داخلی در دولت های محلی -تجارب بازرسی اداره بازرسی استانی مجارستان
Achieving succession planning and implementation: One healthcare network's story
دستیابی به برنامه ریزی جانشینی و پیاده سازی آن: داستانی از شبکه بهداشت و درمان

Skip Navigation Links