مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت تکنولوژی

لیست مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت تکنولوژی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مديريت گرایش مدیریت تکنولوژی نمایید.

Public funding of R&D and its effect on the composition of business R&D expenditure
بودجه دولتی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر ترکیب هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار
گرایش های تحقیقاتی مدرن در عرصه مدیریت فناوری در پرتو نشریات منتخب
Towards the sixth generation of R&D management
به سمت نسل ششم مدیریت تحقیق و توسعه
The Role of Technology in Ensuring Adequate Food Security in Africa
نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا

Skip Navigation Links