مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 8)

Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth? pdf
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟ word
Network picturing: An action research study of strategizing in business networks pdf
تصویرسازی شبکه: مطالعه‌ی پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه‌های تجاری word
Entrepreneurial marketing and firm performance: Synthesis and conceptual development pdf
بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت: ترکیب پژوهشی و شکل‌گیری مفهومی word
The Use of Statistical Quality Control Tools to Quality Improving in the Furniture Business pdf
استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت آماری برای بهبود کیفیت کسب‌وکارهای مبلمان word
The inequality debate: Do financial markets matter pdf
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟ word
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas pdf
Foundations of Social Media Marketing pdf
بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماعی word
Internal Audits at Local Governments- Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary pdf
بازرسی های داخلی در دولت های محلی -تجارب بازرسی اداره بازرسی استانی مجارستان word
Customer experience – a review and research agenda pdf
تجربه مشتری- مرور و ارائه طرح تحقیق word
Metaheuristics Application on a Financial Forecasting Problem pdf
کاربرد الگوریتمهای فراابتکاری در مسئله پیش بینی مالی word
پشتيباني دريافت شده، تعهدات مؤثر و موفقيت شغلي ذهني: رويكردي فرد محور word
Interorganizational information systems visibility and supply chain performance pdf
پدیداری سیستم های اطلاعات درون سازمانی و عملکرد زنجیره تامین word
مرور نظام مند اجرای کنترل فرایند آماری در صنعت تولید مواد غذایی word
Multi-criteria decision making with overlapping criteria pdf
تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای همپوشانی word
Implementation of a risk management simulation tool pdf
اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک word
The effect of credit risk on the performance of commercial banks in Nigeria pdf
تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک های تجاری در نیجریه word
Achieving succession planning and implementation: One healthcare network's story pdf
دستیابی به برنامه ریزی جانشینی و پیاده سازی آن: داستانی از شبکه بهداشت و درمان word
THE EFFECT OF THE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION ON THE FIRM VALUE OF EUROPEAN COMPANIES pdf
تاثیر پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی بر ارزش سازمانی شرکت های اروپایی word
An integrated decision making model for district revitalization and regeneration project selection pdf
یک مدل ادغام یافته ی تصمیم گیری، برای انتخاب پروژه ی بازسازی و احیای یک منطقه word
Discovering interest groups for marketing in virtual communities: An integrated approach pdf
کشف گروه‏های همسود برای بازاریابی در جوامع مجازی: یک رویکرد یکپارچه word
RELATIVE ABSORPTIVE CAPACITY AND INTERORGANIZATIONAL LEARNING pdf
ظرفیت جذب نسبی و یادگیری میان سازمانی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید