مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 44)

منابع انسانی در یک محیط غنی از هوش تجاري word
Overview of XBRL technologies for decision making in Accounting Information Systems pdf
بررسی اجمالی فن آوریXBRL به منظور تصمیم گیری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری word
Impact of organizational socialization towards employees' social adaptation pdf
تاثیر اجتماعی شدن سازمانی بر انطباق اجتماعی کارمندان word
Corporate social responsibility influences, employee commitment and organizational performance pdf
تاثیرات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی word
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM IN ORGANIZATION pdf
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان word
THE RELATION BETWEEN STAFF CYBERLOAFING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION pdf
رابطه پرسه زنی اینترنتی کارکنان و تعهد سازمانی در سازمان حفاظت از محیط زیست word
Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences pdf
وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک: بررسی پیشینه و دستاورد ها word
Disaster Risk Management and the Systems Approach pdf
مدیریت خطرپذیری در حوادث غیر مترقبه و نگرش سیستمی word
Managing Capacity in the High-Tech Industry: A Review of Literature pdf
سرمایه گذاری ظرفیت از طریق ارزش گذاری گزینه ها word
Comparison between Financial Ratios Analysis and Balanced Scorecard pdf
مقایسه تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و کارت امتیازی متوازن word
Continuous organizational development (COD) pdf
توسعه سازمانی مستمر (COD) word
Relationship marketing and customer loyalty pdf
بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتری word
E-Business using Supply Chain Management Integration and Globalization pdf
کسب و کار الکترونیک با استفاده از ادغام و جهانی سازی مدیریت زنجیره تامین word
HEXACO Model of Personality Traits and Considerations with Respect to Entrepreneurial Performance pdf
مدل HEXACO ويژگي‌هاي شخصيتي و ملاحظات مربوط به عملكرد كارآفريني word
Cost Control in Consulting Engineering Firms pdf
کنترل هزینه در شرکت های مشاوره مهندسی word
Postmodern organization and new forms of organizational control pdf
سازمان فرامدرن و اشکال جدید کنترل سازمانی word
THE ROLE OF FASHION ORIENTATED INVOLVEMENT AND INDIVIDUAL MOOD ON IMPULSE BUYING IN TABRIZ pdf
نقش مشارکت مدگرا و خلق و خوی فردی بر خرید احساسی در تبریز word
Ideology and the Discourse of Strategic Management: A Critical Research Framework pdf
ایدئولوژی و گفتمان مدیریت استراتژیک: چارچوب پژوهش انتقادی word
Accounting Informs Investors and Earnings Management is Rife: Two Questionable Beliefs pdf
حسابداری سرمایه گذاران را آگاه می سازد و مدیریت درآمدها فراگیر است. دو باور بحث انگیز word
Voluntary Disclosures and Information Production by Analysts pdf
افشای داوطلبانه و محصول اطلاعاتی تحلیل گران word
THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL POLITICS AND POWER ON TRAINING TRANSFER pdf
تاثیر سیاستها و قدرت سازمانی در انتقال آموزش word
Application of Knowledge Management in Customer Relationship Management Processes pdf
کاربرد مدیریت دانش در فرآیندهای مدیریت روابط مشتری word
New approach to bidding strategies of generating companies in day ahead energy market pdf
رویکرد جدیدي براي مناقصه استراتژیهاي شرکتهای تولیدي در روز های آتي بازار انرژی word
Organisational justice in the context of organisational change pdf
عدالت سازماني در زمينه تغيير سازماني word
Building blocks for adaptable factory systems pdf
روبات شناسی و تولید یکپارچه ی کامپیوتری word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید