مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 44)

The Influence of Customer Knowledge on CRM Performance of Malaysian ICT Companies: A Structural Equation Modeling Approach pdf
تاثیر دانش خریداران بر روی عملکرد CRM شرکت های ICT مالزی: یک روش مدل سازی معادله ی ساختاری word
Customer relationship management and innovation capability: an empirical study pdf
یک بررسی تجربی در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت نوآوری word
A process approach to distribution channel re-engineering pdf
رویکرد فرایندی به مهندسی مجدد کانال های توزیع word
Entrepreneurial orientation and the structuring of organizations: Performance evidence from the Asian hotel industry pdf
گرایش کارآفرینانه و ساختاردهی شواهدی از عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری آسیایی word
Entrepreneurship and SME's Organizational Structure. Elements of a Successful Business pdf
كارآفريني و ساختار سازماني SEMها. عوامل كسب و كار موفق word
The role of the corporate HR function in global talent management pdf
نقش تابع منابع انسانی (HR) شرکت در مدیریت استعدادهای جهانی word
International e-marketing: opportunities and issues pdf
فرصت ها و مشکلات: بازاریابی الکترونیکی بین المللی word
International Marketing Strategy: Standardization versus Adaptation pdf
استراتژی بازاریابی بین المللی: استانداردسازي در مقابل انطباق word
A framework for offshoring marketing processes in business-to-business marketing relationships pdf
ايجاد چارچوبي برای برون سپاری فرآیندهای بازاریابی در روابط بازاریابی بين بنگاههاي تجاري word
Organization human resources development connection to business performance pdf
ارتباط توسعه منابع انسانی سازمان با عملکرد کسب و کار word
Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions pdf
برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی عملکردهای منابع انسانی اجرایی word
Human Resource Management in Bank: Its Scope & Challenges pdf
مديريت منابع انساني در بانك: چالش‌ها و محدوده آن word
AGENT-BASED SUPPLY CHAIN SIMULATION: TOWARDS AN ORGANIZATION-ORIENTED METHODOLOGICAL FRAMEWORK pdf
شبیه سازی زنجیره تامین عامل بنیان: رویکردی به یک چارچوب سازمان محور word
منابع انسانی در یک محیط غنی از هوش تجاري word
The Impact of Business Intelligence Tools on Performance: A User Satisfaction Paradox? pdf
تاثیر ابزارهای هوش تجاری بر عملکرد: تناقض در رضایت مشتری؟ word
Brand Love pdf
عشق به مارک تجاری word
Effects of advertising-evoked vicarious nostalgia on brand heritage pdf
تاثیرات نوستالژی نیابتی بر انگیخته شده از تبلیغات در میراث برند word
Corporate branding and transformational leadership in turbulent times pdf
برندینگ شرکت و رهبری تحولی در دوران آشفتگی word
Capital structure and large investment projects pdf
ساختار سرمایه و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ word
BUDGET ADEQUACY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THEIR ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET PARTICIPATION AND MANAGERIAL PERFORMANCE pdf
کفایت بودجه و تعهد سازمانی: نقش آنها در رابطه بین مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی word
Relationship between Organizational Characteristics and Information Security Knowledge Management Implementation pdf
رابطه ی بین خصوصیات سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش امنیت اطلاعات word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید