دانلود مقاله ترجمه شده تصمیم گیری برای تصاحب شرکتها براساس روش ELECTRE


چطور این مقاله مديريت را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008052 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مديريت در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
880,000 ریال
شناسه محصول :
2008052
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
405 Kb
حجم فایل فارسی :
375 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
pdf+word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تصمیم گیری برای تصاحب شرکتها براساس روش ELECTRE

عنوان انگليسي

Decision making for company acquisition by ELECTRE method

نویسنده/ناشر/نام مجله

International Journal of Supply Chain Management

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مديريت شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 15 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

 چکیده

رشد اقتصاد همراه با جهانی سازی باعث شده است شرکت های جهانی و سرمایه گذاری در بازارهای جهانی فعال تر باشند. این فعالیت شامل سطوح مختلف ریسک است و دوره بازگشت سرمایه یکی از کلیدی ترین مسائل در این زمینه است و تصمیمات درست برای انتخاب شرکت های مورد نظر برای سرمایه گذاری، موفقیت مدیریت ارشد سرمایه گذاران و بستانکاران را تعیین می کند. از آنجایی که مدیریت تکنیک ها و روش های مناسبی را برای انتخاب گزینه های سرمایه گذاری مناسب نیاز دارد، به کارگیری روش های تصمیم گیری موجب موفقیت بیشتر و کاهش احتمال سرمایه گذاری های نادرست می شود. در این مقاله فرصتهای خرید شرکت های دیگر توسط گروه سرمایه گذاری، به کمک روش ELECTRE بررسی می شوند. در این مورد چهار گزینه وجود دارند که دارای قیمت و الزامات قراردادی مشابه هستند. این مقاله شش معیار مهم را که طبق منابع، بر گزینه های خرید محلی در ترکیه تاثیرگذارند، معرفی می کند: عملکرد مالی، مجوزها، حسابداری و مدیریت، زیرساختهای فنی، تخصص و تجربه نیروهای انسانی، پرتفوی مشتریان. روش AHP ( پردازش تحلیلی سلسله مراتبی) برای ارزیابی معیارها استفاده و سپس از روش ELECTRE برای رتبه بندی گزینه ها استفاده می شود.

-1مقدمه

تصمیم گیری یکی از وظایف کلیدی مدیران در هدایت سازمان هاست. در فرایند تصمیم گیری محدودیت های زیادی باید در نظر گرفته شوند که گاهی با یکدیگر متعارض هستند. فرایند تصمیم گیری شامل دیدگاه های هیات مدیره درباره هزینه ها، مزایا و نتایج بلندمدت و میان مدت و سرمایه گذاری است. به این ترتیب، معیارهای مورد نظر ما و فرایند تصمیم گیری تبدیل به فرایند چند معیاره تصمیم گیری می شوند.

اقتصاد جهانی شرکت ها را مجبور می کند با رشد روزانه فعالات ها و سرمایه گذاری در فعالیت های کنونی، رشد کنند. با این وجود یکی از فرصت های دیگر رشد، تصاحب شرکت های دیگر در حوزه های فعالیت مشابه و یا یکسان است. این خریدهاا دارایی ها و پرتفوی مهم مشتریان را به مالک جدید منتقل می کند و در واقع موقعیت برد-برد می باشد. شرکتهای جهانی دانش، سرمایه، شبکه های بین المللی و حوزه های جدید کسب وکار را فراهم می کنند، در حالیکه شرکت خریداری شده موجب دسترسی محلی به مشتریان، انعطاف پذیری می شود و اطلاعات لازم درباره رویه های قانونی و رویه های کسب و کار را ارائه می کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این دید برای اقتصاد محلی نیز امتیاز و فرصت خوبی برای انتقال سرمایه و دانش به بازارهای محلی است. همه این منافع تنها با انطباق درست هر دو گروه و تصمیم گیری مناسب حاصل می شوند. این فرایند تصمیم گیری بستگی به حقایق و معیارهای عینی دارد. عینیت در اهداف برای بستانکاران که یکی از مهم ترین ذینفعان سازمانی هستند، الزامی است… 


تصاحب شرکت AHP ELECTRE :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Growth    in    economy    together    with globalization makes global companies and investment holdings  more  active  in  international  markets.  This activity  involves  a  certain  level  of  risk  as  payback period  of  investments  are  very  critical  and  correct decision   on  selection  of  companies  to  be  invested determines  success  of  top  management  of  investors and  also  creditors.  As  management  requires  solid techniques   and   methods   for   selection   of   correct candidate   to   be   invested,   application   of   decision making  methods  will  contribute  to  this  process  and reduce  the  possibility  of  wrong  investments.  In  this article    an    investment    group’s    local    acquisition opportunities are evaluated by ELECTRE (Elimination  et  choix  traduisant  la  realite)  method. In   this   case   there   are   four   alternatives   that   are accepting     same     price     and     other     contractual requirements.  This  paper  lists  six  important  criteria that  have  influence  on  local  acquisition  alternatives’ selection in Turkey according to references: Financial performance,    accreditations    and    authorizations, Administrative and accounting, technical infrastructure,     staff     expertise     and     experience, customer    portfolio.    AHP    (Analytical    Hierarchy Process)  have  been  used  to  evaluate  the  criteria  and then   ELECTRE   method   is   used   for   ranking   the alternatives.

Keywords: Company Acquisition AHP ELECTRE
این برای گرایش های: مدیریت مالی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مديريت با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید