مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 5)

Comprehensive rule-based compliance checking and risk management with process mining pdf
سنجش سازگاری قانون مند جامع و مدیریت ریسک با فرایندکاوی word
Business architecture: A new paradigm to relate business strategy to ICT pdf
A Targeted Approach to Viral Marketing pdf
رویکردی هدفمند برای بازاریابی ویروسی word
A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting pdf
یک روش رگرسیون بردار پشتیبان چندهسته برای پیش ینی قیمت سهام در بورس word
Motivation through the design of work: test of a theory pdf
انگیزش از طریق طراحی کار: آزمون یک نظریه word
A general reverse logistics network design model for product reuse and recycling with environmental considerations pdf
Corporate life cycle and cost of equity capital pdf
چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه مالکانه word
An integrated decision making model for district revitalization and regeneration project selection pdf
یک مدل ادغام یافته ی تصمیم گیری، برای انتخاب پروژه ی بازسازی و احیای یک منطقه word
Cleaner Production, Project Management and Strategic Drivers: An Empirical Study pdf
تولید پاک‌تر، مدیریت پروژه و عوامل راهبردی: مطالعه‌ای تجربی word
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market pdf
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر word
The Application Of Expert System: A Review Of Research And Applications pdf
کاربردهای سیستم خبره: مروری بر تحقیقات و کاربردها word
MicroPort: A general simulation platform for seaport container terminals pdf
میکرو پورت: یک پلت فرم شبیه سازی کلی برای پایانه های کانتینری بنادر دریایی word
آنالیز مفاهیم فناوری IT در مورد خطرات شغلی : ساختار محاسبات ابری word
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry pdf
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
سیستم های شناختی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار هوشمند در اقتصاد شناختی word
Green supply chain design: A mathematical modeling approach based on a multi-objective optimization model pdf
Understanding the genesis of green supply chain management: lessons from leading Brazilian companies pdf
بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی word
Improvement of Process Productivity through Just-in-Time pdf
بهبود بهره ‏وری فرایند از طریق تولید به‏ هنگام word
Customer Satisfaction Analysis by the Implementation of Quality Management System in a Public Institutuion pdf
تجزیه و تحلیل رضایت مشتری از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در موسسات عمومی word
Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing pdf
بهینه سازی سیستم تولید از طریق تولید در کلاس جهانی word
Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class pdf
دانش مالی و رفتار مالی: شواهدی از طبقات متوسط در مناطق در حال توسعه آسیایی word
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید