مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 3)

Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources pdf
ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی word
A data envelopment analysis approach to evaluate sustainability in supply chain networks pdf
یک روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی پایداری در شبکه های زنجیره تامین word
هماهنگي زنجيره تأمين با استفاده از قراردادهاي سهيم در درآمد وابسته به سود word
Strategic planning in Iranian educational organizations pdf
برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی ایران word
Information and Communication Technology (ICT) and Singapore’s economic growth pdf
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی سنگاپور word
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
Capital structure and large investment projects pdf
ساختار سرمایه و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ word
A Simulation-Based Multi-objective Optimization Study of the Fleet Sizing Problem in the Offshore Industry pdf
بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر شبیه‌سازی مسئله اندازه بندی ناوگان در صنایع فراساحلی word
Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies pdf
آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام : سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور word
Lean machine manufacturing at Munjal Showa limited pdf
تولید دستگاه ارزان در محدوده مونجال شوا word
Western firms' successful and unsuccessful business models in China pdf
مدل های کسب و کار موفق و ناموفق شرکت های غربی در چین word
The interdependency between strategic management and strategic knowledge management pdf
وابستگی متقابل بین مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک word
Mean–variance asset–liability management: Cointegrated assets and insurance liability pdf
میانگین تغییر پذیری (واریانس) مدیریت دارایی و بدهی: دارایی های یکپارچه و بدهی بیمه word
Multiobjective project portfolio selection with fuzzy constraints pdf
حل مساله چندهدفه انتخاب پورتفولیوی پروژه با استفاده از قیود فازی word
Multi-period portfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control pdf
بهینه سازی چنددوره ای مجموعه ی دارایی(پورتفوی) برای مدیریت دارایی و بدهی با کنترل ورشکستی word
An analysis framework for bank capital allocation pdf
چارچوب تحلیلی برای تخصیص سرمایه بانک word
Cloud Based Intelligent Transport System pdf
سیستم حمل و نقل اینترنتی مبتنی بر ابر word
Exploratory case studies on manufacturing agility in the furniture industry pdf
یک مطالعه موردی اکتشافی در رابطه با چابکی تولید در صنعت مبلمان word
Banking Deregulation and Corporate Tax Avoidance pdf
مقررات زدایی بانک ها و اجتناب از مالیات شرکتی word
DETERMINANTS OF NONLIFE INSURANCE MARKET ATTRACTIVENESS FOR FOREIGN INVESTMENTS: EASTERN EUROPEAN EVIDENCE pdf
عوامل تعیین کننده‌ی جذابیت بازار بیمه‌ی غیرعمر برای سرمایه‌گذاران خارجی: شواهد اروپای شرقی word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید