مقالات ترجمه شده مديريت (صفحه 1)

General systems theory: The skeleton of science pdf
تئوری عمومی سیستم‌ها – استخوان‌بندی (استخوان بندى علم) word
A literature review on green supply chain management: Trends and future challenges pdf
مرور ادبیاتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز: روندها و چالش های آینده word
Applying Marketing Principles in the field of Medical Services –an Ethical Challenge pdf
به کارگیری اصول بازاریابی در زمینه خدمات پزشکی – یک چالش اخلاقی؟ word
A comprehensive 0–1 goal programming model for project selection pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی جامع صفر و یک برای انتخاب پروژه word
Managerial Shareholding, Investment Flexibility, and Equity Valuation pdf
مـالکیت مـدیریتـی، انعطـاف پذیری مـالـی، و ارزیابـی سهـام word
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market pdf
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر word
The IASB Conceptual Framework: Purpose and Status pdf
چارچوب مفهومی IASB : هدف و موقعیت word
Reference ontologies to support the development of global production network systems pdf
هستی شناسی مرجع برای حمایت از توسعه و تولید جهانی سیستم های شبکه word
Review of Mexico's energy reform in 2013: Background, analysis of the reform and reactions pdf
مروری بر قانون اصلاح انرژی مکزیک در 2013: پس زمینه، تحلیل اصلاحات و واکنش ها word
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf
سیستم های شناختی برای مدیریت اطلاعات کسب و کار هوشمند در اقتصاد شناختی word
Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources pdf
ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی word
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce pdf
وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد word
What leaders need to know about organizational culture pdf
رهبران نیاز دارند که چه چیزی از فرهنگ سازمانی بدانند؟ word
A decision support system for fuzzy multi-objective multi-period sustainable project selection pdf
یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی چند منظوره ی چند زمانه ی انتخاب پروژه ی پایدار word
A Framework for Value Realization during Deployment of Enterprise Information Systems pdf
چارچوبی برای تحقق ارزش در خلال استقرار سیستم های اطلاعاتی شرکتی word
Green supply chain management: A review and bibliometric analysis pdf
بازبینی و تحلیل کتاب سنجی مدیریت زنجیره تامین سبز word
Decision support system for product variety management pdf
سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیریت تنوع محصول word
A FRAMEWORK FOR THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONS pdf
چارچوبی برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای از سازمان word
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system pdf
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی word
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal pdf
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی word
A Decision Support System for market-driven product positioning and design pdf
یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای طراحی و تعیین موقعیت محصولی بازار محور word
The effect of specific and general rules on ethical decisions pdf
اثر قوانین عمومی و اختصاصی روی تصمیمات اخلاقی word
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information pdf
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک word

سایر مقالات ترجمه شده مديريت

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > مقاله های مديريت و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید