مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 6)

Innovative methods of teaching and learning pdf
روش‌های نوین تدریس و یادگیری word
Achievement motivation, academic self-concept and academic achievement among high school students pdf
انگیزه پیشرفت، خودانگاره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان word
Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy pdf
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع word
Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and challenges pdf
اختلال استرس پس ضربه: بررسی تخصصی شواهد و چالش‌ها word
Saliency modulates behavioral strategies in response to social comparison ⁎ pdf
بارز بودن، استراتژی‌های رفتاری را در واکنش به مقایسه اجتماعی تعدیل می‌کند word
Intellectual history and language pdf
تاریخ فکری و زبان word
Infra-Low Frequency Neurofeedback for Optimum Performance pdf
نوروفیدبک با فرکانس مادون پایین برای عملکرد بهینه word
تاثیرات بالینی آموزش گروهی ACT در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه word
Determinants of Women’s Sexual Dissatisfaction: Assessing a Cognitive-Emotional Model pdf
عوامل تعیین‌کننده‌ی نارضایتی جنسی زنان: ارزیابی مدل شناختی-احساسی word
Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit pdf
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی word
Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School pdf
مشارکت والدین و توسعه ی علمی و اجتماعی کودکان در مدارس ابتدایی word
Emotional Disorders in Learning Disabled Adolescents pdf
اختلالات هیجانی در نوجوانان دارای مشکلات یادگیری word
Family social capital and delinquent involvement pdf
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری word
Experiences of stigma and discrimination of people with schizophrenia in India pdf
تجربه انگ اجتماعی و تبعیض در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در هندوستان word
Self-compassion and social anxiety disorder pdf
عشق به خویشتن (شفقت به خویشتن) و اختلال اضطراب اجتماعی word
The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms pdf
رشد تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم در کلاس های فراگیر word
Cognitive processes in hoarding: The role of rumination pdf
فرایندهای شناختی در مورد ذخیره سازی : نقش نشخوار فکری word
From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the Assessment of Freedom pdf
از نظریه‌ی انتقادی تا عمل گرایی انتقادی: توانمندی و سنجش آزادی word
Hospitalisation process seen by patients and health care professionals pdf
فرآیند بستری شدن از دیدگاه بیماران و متخصصین مراقبت های بهداشتی word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید