مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 4)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 روانشناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 روانشناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 روانشناسی و یا مقالات قدیمی تر روانشناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های روانشناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI روانشناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی روانشناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده روانشناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Clinical supervision and emotional intelligence capabilities: e Excellence in clinical practice
نظارت بالینی و قابلیت های هوش هیجانی: تعالی در فعالیت بالینی
Is Psychometrics Pathological Science?
آیا روانسنجی علمی آسیب دیده است؟
Management and understanding features in communication depending on level of emotional intelligence
مدیریت و درک ویژگی های ارتباطی براساس سطح هوش هیجانی
Creative self-efficacy: An intervention study
خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای
Relationships between intelligence and creativity in gifted and non-gifted children
رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد
Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations
رفتار سازمانی مثبت‌ گرا: کارمندان متعهد در سازمان های پیشرفته
The psychology of talent management: A review and research agenda
روانشناسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی
Emotion Regulation: Taking Stock and Moving Forward
تنظیم هیجان: حال و آینده
FACTORS AFFECTING QUALITY OF WORK LIFE: Empirical Evidence From Indian Organizations
عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری: شواهد تجربی حاصل از سازمان های هندی
The intuitive style: Relationships with local/global and verbal/visual styles, gender, and superstitious reasoning
سبک‌شهودي: روابط با سبك‌های محلی/ جهانی و کلامی/ بصری، جنسیت،و استدلال‌های خرافی
LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS
ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور
Common Factors of Change in Couple Therapy
عوامل مشترک تغییر در زوج درمانی
Lack of reciprocity, narcissism, anger, and instigated workplace incivility: A moderated mediation model
عدم جبران، خود شیفتگی، خشم و بی نزاکتی های تحریک شده محیط کاری: یک مدل واسط تعدیل شده
Happiness and Work
شادکامی و کار
The New Paradigm and Mental Models
پارادایم و مدل های ذهنی جدید
اضطراب اجتماعی، فاجعه آمیز ساختن درد و خود کارآمدی بازگشت به کار در بیماران دارای درد مزمن
Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses
رابطه فرهنگ سازمانی و قلدری در محل کار در بین پرستاران کره ای
Positive psychology interventions for internet addiction treatment
مداخلات روانشناسی مثبت برای درمان اعتیاد به اینترنت
The Present State and Future of Symbolic-Experiential Family Therapy: A Post-Modern Analysis
وضعیت کنونی و آینده خانواده درمانی نمادین-تجربی : تحلیلی پست مدرن
Impact of Pilates on Anxiety Attention, Motivation, Cognitive function and Achievement of Students: Structural Modeling
تاثیر پیلاتس بر اضطراب، توجه، انگیزش، عملکرد شناختی و دست آورد دانش آموزان : مدل سازی ساختاری
Life Long Learning: The Prison Library As A Bridge To Participation
یادگیری مادام العمر: کتابخانه زندان به عنوان پلی برای فعالیت
Prosocial Organizational Behaviors
رفتارهای سازمانی با نفع اجتماعی
Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals
سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید