مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 علوم اقتصادی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 علوم اقتصادی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 علوم اقتصادی و یا مقالات قدیمی تر علوم اقتصادی هستید، لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های علوم اقتصادی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI علوم اقتصادی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی علوم اقتصادی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

The Risk Externalities of Too Big to Fail
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك
Dividend payouts: Evidence from U.S. bank holding companies in the context of the financial crisis
پرداخت های سود سهام: براساس مدارکی از شرکت های صاحب سهامِ بانکی ایالات متحده در دوره ی بحران مالی
Credit risk measurement: Developments over the last 20 years
تحولات در اندازه گیری ریسک اعتباری طی 20 سال گذشته
The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان
Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Fundamental determinants of the Australian price–earnings multiple
عوامل تعیین کننده بنیادین مضرب قیمت بر درآمد استرالیا
Detecting earnings management with neural networks
تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی
Explaining the behavior of Romanian household electricity consumers on a changing market
توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر
Does PLS Solve Moral Hazard Problems?
آیا روش PLS مشکل زیان اخلاقی را حل می کند ؟
Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها
Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam Prepared
تشویق های مالیاتی در کامبوج ، لائو پی دی آرو ویتنام
An Economic Islamicity Index (EI2
شاخص اقتصادی اسلامیت
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام
The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research
نقش شرکتها در جامعه : دیدگاه و فرصتهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی
Audit committees’ oversight of bank risk-taking
نظارت کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری بانک
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth?
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟
Product and process innovations in the life cycle of an industry
نوآوری فرآورده و محصول در چرخه ی حیات یک صنعت
Restructuring a Sovereign Debtor’s Contingent Liabilities
تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations
بکارگیری سیستم قیمت گذاری فعالیت محور در صنایع ساخت و تولید – روش شناسی، منافع و محدودیت ها
The Creative Class and Economic Development
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی
Capital Budgeting Management Practices in Japan
شیوه های مدیریت بودجه بندی سرمایه در ژاپن
Banking Sector Development and Economic Growth in Lebanon
توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی در لبنان
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ
The MVA-EVA Relationship: Separation of Market Driven Versus Firm Driven Effects
رابطه MVA-EVA: جدايي تاثيرات مبتني بر بازار از تاثيرات مبتني بر شركت
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید