مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری نمایید.

The Risk Externalities of Too Big to Fail
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth?
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟
The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research
نقش شرکتها در جامعه : دیدگاه و فرصتهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی
Taylor rules, long-run growth and real uncertainty
قوانین تیلور، رشد بلند مدت و عدم قطعیت واقعی
Have Reforms Established Transmission Channels of Exchange Rate Policy in Myanmar
آیا کانال های انتقال سیاست نرخ ارز در میانمار با اصلاحات پابرجا می ماند؟
The Creative Class and Economic Development
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی
The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital
واقعیت های جدید کالدور: ایده ها، نهادها، جمعیت و سرمایه انسانی
Determinants of Economic Corruption in the Arab Countries: Dangers and Remedies
عوامل تعیین کننده‎ی فساد اقتصادی در کشورهای عربی: خطرات و شیوه‌های درمان
Capital structure and size: new evidence across the broad spectrum of SMEs
ساختار سرمایه و اندازه: شواهدی جدید در طیف گسترده SMEها
Estimating Welfare Indices: Household Weights And Sample Design
تخمین شاخص های رفاه : وزن های خانوار و طراحی نمونه
GOVERNMENTIN TRANSITION; Regulatory Discretion and the Unofficial Economy
دولت در حال گذار؛ نظرات تنظیمی و اقتصاد غیررسمی

Skip Navigation Links
ترجمه متون تخصصی
ترجمه انگلیسی به فارسی
ترجمه فارسی به انگلیسی
ارسال سفارش ترجمه جدید

ترجمه متون تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی یکی دیگر از خدمات تخصصی پورتال پویان می باشد.
ویرایش مقالات انگلیسی
ویرایش مقاله ISI
ارسال سفارش ویرایش مقاله جدید

ویرایش مقاله انگلیسی و برطرف کردن اشکالات مربوط به زبان انگلیسی مقاله ازجمله اشتباهات گرامری یکی دیگر از خدمات پورتال پویان می باشد.
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید
آگهی و نیازمندی تخصصی
دعوت به همکاری
تماس با ما
ستارخان - خیابان دهقان - کوچه پارسائیان - پلاک 32 - واحد 7
البرز - نظرآباد - میدان شهدا - خیابان شهدای شمالی - کتاب فروشی پیام نور - روبروری کوچه شهید ترکیان
02144271488
02645366417
09124893953
09124390688
09212827886
info[at]daneshgahi.com