دانلود مقاله ترجمه شده نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه


چطور این مقاله علوم اقتصادی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009569 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله علوم اقتصادی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
830,000 ریال
شناسه محصول :
2009569
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
863 Kb
حجم فایل فارسی :
66 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه

عنوان انگليسي

Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia

نویسنده/ناشر/نام مجله

Procedia - Social and Behavioral Sciences

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده علوم اقتصادی شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 15 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

پولشویی یک جرم ثانویه از اقدام مجرمانه بوده که درآن متخلفین به عنوان روشی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، پول مجرمانه را در سیستم مالی، قانونی می نمایند. خطرِمصادره ی درآمدهای مجرمانه ی ناشی شده از هرطرحِ جناییِ سازمان یافته (قاچاق مواد مخد، قاچاق اسلحه، فساد، کلاهبرداری)، مجرمان را در موقعیتی قرار می دهد تا روشی دیگر برای قانونی کردن پولِ کثیفِ مجرمانه پیدا نمایند. فرآیند قانونی نمودن، همراه با اقدامات متعدد، بسیارپیچیده است، به ترتیبی که منبع مجرمانه ی پول آشکارنشده و درنتیجه ازخطرمصادره ی آنها دوری گردد. همچنانکه مجرمان یک راهبرد امنی را برای قانونی نمودنِ درآمدهای مجرمانه ی بدست آمده ایجاد می نمایند، همین مقدارهم دولت باید یک سیستمی را به منظور حفاظت ِ سیستم مالی از ورود پول مجرمانه که تهدیدی برای اقتصاد ملی و بین المللی خواهد بود و بر قابلیت اعتمادِ سیستم مالی اثر می گذارد، ایجاد کند. جمهوری مقدونیه فعالانه به نبرد علیه پولشویی از طریق هماهنگ سازیِ قوانین ملی و پذیرشِ پیشنهادِ مصوبات قانونیِ بین المللی و رویکردی فعال برای ایجاد سیستمی بین المللی به منظور پیشگیری از پولشویی، پیوسته است. سیستمِ پیشگیری از پولشویی، یک فرآیند پیچیده و مرکب از سه محوراصلی با هدفِ ایجاد یک راهبرد بوده که شامل اقدامات و فعالیت هایی برای شناسایی معاملات مالی مشکوک، شناسایی مجرمان و ارائه ی شواهدی از ارتکاب جرمِ منجر به درآمد و امنیت مجرمانه، مسدود ومصادره نمودن از طریق ردیابیِ پول مجرمانه، می باشد. اولین محوراصلیِ سیستم، متشکل از نهادهایی است – گروهی قانونی از اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقیِ انجام دهنده ی خدمات قانونی و مالی که نسبت به مشتری خود تعهد قانونی دارند، تحلیل و شناسایی معاملات مالی مشکوک و اطلاع به "واحد اطلاعات مالی" درمورد فعالیت های مشکوک مشتریان آنها. درحالی که سومین محوراصلی نهادهای اجرایی قانون می باشد که شامل نهادهای مدعی العموم، وزارت کشور، پلیس مالی و غیره می باشد. سیستم پیشگیری از پولشویی به دو طریق عمل می نماید. اولین روش وقتی است که نهادهایی، معاملات مالی مشکوک را شناسایی نموده و به آگاهیِ واحدهای اطلاعات مالی  می رسانند، سپس داده ها را به نهادهای اجراییِ حقوقی برای ارائه ی شواهد و پیگرد پولشویان تحویل می دهند و دومین روش زمان کشف جرم و ردگیریِ پول است. بانک ها، قانوناً ملزمند تا انجام اقدامات متعاقب را برای کشف پولشویی، برعهده بگیرند : شرایط لازم المراعات مشتری پیگیری معاملات یا فعالیت های خاص، جمع آوری، ذخیره و ارائه ی داده ها برای معاملات و مشتریان مشکوک.

کنترل، ورود غیرقانونیِ پول مجرمانه از طریق اجرای مقررات قانونی، تقویت می شود. مهم ترین مطلب، تشخیص و شناسایی پول مجرمانه، منابع آنها و البته اقدام قانونی و عمل به ارائه ی داده ها درمورد معاملات مشکوکِ اشخاص و نهادهای قانونیِ داخلی وکشورهای خارجی می باشد. در این راستا، بانک ها باید اقدامات مناسب وفعالیتهایی با هدفِ اجرای تصمیمات قانونی صحیح، وفعالیت های آموزشی کارکنان به منظورتشخیص، شناسایی مشتریان مشکوک، معاملات مشکوک و گزارش به نهادهای صالح دولتی و مؤسسات مربوط به اطلاعات مالی و پیگرد مرتکبینِ جرائم برای اقداماتی که از جرم و پولشویی ناشی می شوند، را انجام دهند.

1-مقدمه

پدیده ی پولشویی درچارچوب های بین المللی، یک پدیده و مسئله ای است که کل سیستم مالی جهانی را تهدید می کند و به همین نحو درمورد مرزهای ملی به عنوان تهدیدی جدی برای سیستم مالیِ ملی که درآن اشخاص خارجی و یومی پول کثیف را به گردش درمی آورند، اثرمی نماید. مشکل، جدی است، بخصوص اگر نقش متخصصین در مؤسسات مالی را بدانید که تحت تاثیرپیشنهادات فساد قرارداشته و در بازی مجرمانه و نقش مشاوره ای درگیرمی شوند که درآنها در پروژه های سرمایه گذاری مستقیم، پولشویی می شود و بازیافتِ بیشترین درآمدهای غیرقانونیِ بدست آمده از اقدامات مجرمانه را، ممکن می سازد. پولشویی به سازمان های تبهکار امکان می دهد تا ازطریق فساد برای خود و منافعشان، حفاظت، خریداری نموده تا قدرت اقتصادی خود را تقویت کنند، به اقتصاد قانونی ورود پیدا کرده، ارتباطی مهم بین دنیای مجرمانه و جامعه ی قانونی، ایجاد نمایند...


 

پولشویی بانک :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Money laundering is a secondary crime of taking criminal action, in which offenders as a well organized and  planned  way  legalized  criminal  money  into  the  financial  system.  The  threat  of  confiscation  of criminal  proceeds    derived  from  any  form  of  organized  crime  (drug  trafficking,  arms  trafficking,   corruption,  fraud),  puts  the  criminals  in  a  position  to  find  a  another  way  to  legalize  criminal  “dirty   money. The legalization process is very complex with numerous activities, with an order not to reveal the  criminal  origin  of  money,  and  thus  avoid  the  danger  of  their  confiscation.  As  criminals  build  a  safe  strategy for legalization of criminally acquired proceeds, that the state should build a system to protect the financial  system  from  the  entry  of  criminal  money  which  will  be  threat  for    national  and  international economy and affecting the reliability of the financial system. Republic of Macedonia has actively joins on the  fight  against  money  laundering  through  harmonization  of  national  legislation  and  acceptance  of  the recommendation  of  international  legal  acts,    and  active  approach  to  building  the  institutional  system  to  prevent of money laundering. The system for prevention of money laundering is a complex and composed process  of  three  main  pillars  with  aimed  to  build  a  strategy  which  include  measures  and  activities  to  identify  suspicious  financial  transactions,  identification  of  criminals  and  providing  evidence  of  the committed  crime  that  resulted  in  criminal  proceeds  and  security,  freezing  and  confiscation  through  criminal money trail. The first pillar of the system consists of entities – a legal category of natural persons and legal entities performing legal or financial services which have a legal obligation for their customer. analysis and identification of suspicious  financial transactions and inform Financial Intelligence Unit for suspicious  activities  of  their  clients.  While  the  third  pillar  is  law  enforcement  bodies  which  includes public  prosecution  bodies,  Ministry  of  Interior,  Financial  Police  and  etc.  The  System  for  prevention  of  money laundering functioned in two ways. First way is when the entities  identifying suspicious transactions and inform  Financial  Intelligence  Units,  then  delivered  the  data to  law  enforcement  entities for  the  provision  of  evidence  and  prosecution  of  money  launders,  and  the  second  way  is  when  through detection  of  crime,  and  following  the  money.  Banks  have  a  legal  obligation  to  undertake  the  following actions  for  detection  of  money  laundering:  customer  due  diligence,  to  follow  certain  transactions  or activities,  to  collect,  store  and  provide  data  for  suspicious  transactions  and  customers.  The  control  of  entry of criminal money is strengthened through legal provisions, their implementation. Most important is to  recognition  and  identification  of  criminal  money,  their  sources  and  of  course  taking  legislative  measures and action for submission of data on suspicious transactions of individuals and legal entities on domestic  and  foreign  countries.    In    that  way,  banks  should  take  appropriate  measures  and  activities aimed  at  applying  the  correct  legal  decisions,  and  activities  of  education  staff  in  order  to  recognize,  identification “suspicious” customers, suspicious transactions, and reporting to the competent state bodies and  institutions  for  financial  intelligence  and  prosecution  of  perpetrators  of  crimes  for  acts  arising  from crime and money laundering.

Keywords: money laundering entities banks secondary crime and criminal proceeds
این برای گرایش های: اقتصاد پول و بانکداری، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله علوم اقتصادی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > مقاله های مديريت و ترجمه فارسی آنها > نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید