مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی نمایید.

The MVA-EVA Relationship: Separation of Market Driven Versus Firm Driven Effects
رابطه MVA-EVA: جدايي تاثيرات مبتني بر بازار از تاثيرات مبتني بر شركت
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS?
Cost Control in Consulting Engineering Firms
کنترل هزینه در شرکت های مشاوره مهندسی
مطالعه ای درخصوص راهبرد توسعه پایدار صنایع شیمیایی ایالت شاندونگ

Skip Navigation Links