مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 8)

Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data pdf
اثر نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک: شواهدی از ترکیه word
A Study on Trust Building and Its Derived Value in C2C E-Commerce pdf
Natural resources, education, and economic development pdf
منابع طبیعی، آموزش و توسعه اقتصادی word
Reasons and Solutions for the Insufficient Peasantry Financial Demand in Shandong Province of China pdf
دلايل و راه حل هاي تقاضاي مالي ناكافي دهقانان در ايالت شاندونگ چين word
Barriers to internationalisation in SMEs: evidence from Jordan pdf
موانع بین المللی در SME ها: شواهد به دست آمده از اُردن word
Private Investment for Structural Transformation and Growth in Africa: Where do Small and Medium-Sized Enterprises Stand? pdf
WHAT DETERMINES THE PROFITABILITY OF BANKS? EVIDENCE FROM SPAIN pdf
سوددهی بانک ها چگونه تعیین می شود؟ نمونه ی مورد مطالعه در اسپانیا word
Corruption in natural resource management: Implications for policy makers pdf
فساد در مدیریت منابع طبیعی: نکات قابل توجهی برای قانون گزاران word
Economic Efficiency of Resource Use in Groundnut Production in Adamawa State of Nigeria pdf
بهره وری اقتصادی از منابع مورد استفاده در تولید بادام زمینی در اراضی اداماوا نیجریه word
Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya pdf
Accounting for intellectual capital: on the elusive path from theory to practice pdf
توضیح سرمایه معنوی: در مسیری اغفال کننده از ایده تا عمل word
Financial structure change and banking income: A Canada–U.S. comparison pdf
تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی: مقایسه میان آمریکا و کانادا word
Fair Value Considerations During The Current Financial Crisis pdf
برسی ارزش منصفانه در طی بحران مالی جاری word
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries pdf
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD word
Consumer preferences for payment methods: a segmentation analysis pdf
روش ترجیحی مصرف کننده برای پرداخت :یک تحلیل بخشی word
ADMINISTRATION AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT CASE STUDY: VALCEA COUNTY pdf
مدیریت و توسعه اقتصاد بومی، گزارش مورد VALCEA COUNTY word
Comparison between Financial Ratios Analysis and Balanced Scorecard pdf
مقایسه تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و کارت امتیازی متوازن word
Cost Control in Consulting Engineering Firms pdf
کنترل هزینه در شرکت های مشاوره مهندسی word
حقوق و وظايف طرفين معامله در قرارداد فروش‌هاي بين‌المللي FOB word
A Fuzzy Logic Approach to Modelling the Underground Economy pdf
یک رویکرد منطق فازی برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی word
Economic growth with finite lifetimes pdf
‌‌رشد اقتصادی با عمر محدود word
GOVERNMENTIN TRANSITION; Regulatory Discretion and the Unofficial Economy pdf
دولت در حال گذار؛ نظرات تنظیمی و اقتصاد غیررسمی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید