مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 3)

Best Project Management Practices in the Implementation of an ISO 9001 Quality Management System pdf
بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 word
Parallel machine scheduling with flexible resources pdf
زمان بندی ماشین موازی با منابع منعطف word
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal pdf
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی word
A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory pdf
چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید word
Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects pdf
بهره وری نیروی کار و امکان توسعه آن با استفاده از روشهای مدیریت دانش word
Six Sigma – A New Direction to Quality and Productivity Management pdf
شش سیگما-یک دستورالعمل جدید برای مدیریت کیفیت و بهره‌وری word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع word
Cost–benefit analysis of intellectual capital disclosure: University stakeholders’ view pdf
تجزیه و تحلیل هزینه و سود افشای سرمایه فکری : دیدگاه ذینفعان (سهامداران) دانشگاه word
Business Process Change: A Study of Methodologies, Techniques, and Tools pdf
تغییر فرآیند تجارت: یک مطالعه درباره روش شناخت، تکنیک ها و ابزارها word
Fuzzy UTASTAR: A method for discovering utility functions from fuzzy data pdf
UTASTAR فازی: روشی برای استخراج (یافتن) توابع سود از داده فازی word
A hierarchical location-allocation model with travel based on expected referral distances pdf
یک مدل سلسله مراتبی مکان یابی- تخصیص با سفر بر اساس فواصل مراجعه مورد انتظار word
Get Fat Fast: Surviving Stage-Gates in NPD pdf
دستیابی كوتاه مدت به درآمد(پررونقی کوتاه مدت): تداوم علامت تجارتي Stage-gate در NPD word
A decision support system for fuzzy multi-objective multi-period sustainable project selection pdf
یک سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی چند منظوره ی چند زمانه ی انتخاب پروژه ی پایدار word
A ZERO-ONE INTEGER PROGRAMMING MODEL FOR THE DESIGN OF MANUFACTURING CELLS pdf
مدل برنامه ریزی عددصحیح صفر ویک برای طراحی سلول های تولید word
Supply chain risk management in French companies pdf
مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در شرکتهای فرانسوی word
Analyzing Reward Management Framework with Multi Criteria Decision Making Methods pdf
آنالیز چارچوب مدیریت پاداش دهی با روشهای تصمیم گیری چند معیاره word
درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP) word
Outsourcing effects on firms' operational performance: An empirical study pdf
اثرات برونسپاري بر روي عملكرد مؤثر موسسات تجاري word
ERP II: a conceptual framework for next-generation enterprise systems pdf
Notice of Retraction The trends in services supply chain: Models and frameworks pdf
روندها در زنجیره تأمین خدمات: مدل ها و چارچوب ها word
Customer Satisfaction Analysis by the Implementation of Quality Management System in a Public Institutuion pdf
تجزیه و تحلیل رضایت مشتری از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در موسسات عمومی word
Reflections on the Foundations of System Dynamics and Systems Thinking pdf
تأملاتی در مبانی سیستم دینامیک و تفکر سیستمی word
Strategic Planning for Management of Technology of China’s High-tech Enterprises pdf
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیریت فناوری شرکت های با تکنولوژی پیشرفته در چین word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید