دانلود مقاله ترجمه شده چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید


چطور این مقاله مهندسی صنايع را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2001741 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی صنايع در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2001741
سال انتشار:
2009
حجم فایل انگلیسی :
125 Kb
حجم فایل فارسی :
190 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

چارچوب مدیریت زنجیره تامین پایدار: حرکت به سوی نظریه جدید

عنوان انگليسي

A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory

نویسنده/ناشر/نام مجله

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی صنايع شامل 19 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 42 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده


هدف - نویسندگان این مقاله مرور متون را در مقیاس بزرگی انجام می دهند و از «نظریه سازی مفهومی» برای معرفی مفهوم پایداری در زمینه مدیریت زنجیره تامین و نشان دادن روابط بین عملکرد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در چهار چوب مدیریت زنجیره تامین استفاده می کنند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد - نظریه سازی مفهومی با ارائه ی نظریه میانی «مدیریت زنجیره تامین پایدار» (SSCM) به منظور توسعه چارچوب و گزاره ها، استفاده می شود.

یافته ها - نویسندگان مفهوم پایداری (ادغام معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی که اجازه می دهد تا یک سازمان برای رسیدن به کارآیی اقتصادی بلند مدت)  برای متون لجستیک، و پایداری موقعیت را در درون موضوع گسترده تر SSCM مطرح کردند. آنها سپس چارچوب SSCM را ارائه دادند و گزاره های پژوهش را بر اساس نظریه وابستگی منابع، اقتصاد هزینه مبادله، بوم شناسی جمعیت، و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، توسعه دادند. نویسندگان با بحث در مورد مفاهیم مدیریتی و جهات تحقیقات آینده، از جمله توسعه بیشتر و آزمایش گزاره های این چارچوب، به نتیجه گیری می رسند.

ابتکار / ارزش - این مقاله یک بررسی جامع از متون پایداری را ارائه می دهد، پایداری را در زمینه مدیریت زنجیره تامین مطرح می نماید و مفهوم سازی پایداری را فراتر از دلایل سه گانه اصلی گسترش میدهد تا جنبه های حمایتی کلیدی که احتمالا به اجرای شیوه های SSCM نیاز دارند را در نظر بگیرد. استفاده از نظریه سازی مفهومی برای توسعه تئوریکِ گزاره های اساسی، مفهوم پایداری را از تلقی نسبتا تئوریک به سمت نظریه های جدید در مدیریت زنجیره تامین حرکت می دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، مسئولیت اجتماعی، پایداری اقتصادی

1-مقدمه

تنها با تامل در افزایش اخیر و سریع قیمت نفت، با افزایش شفافیت و آگاهی مصرف کنندگان از مکان و شرایط کاری تولید محصولات، و ملزومات گزارش دهی مالی مانند ساربانز-آکسلی ، می توان درک کرد که چگونه این عوامل ممکن است زنجیره تأمین یک شرکت و خط اصلی اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار دهند. تا همین اواخر، بیشتر تحقیقات مدیریت زنجیره تامین و تدارکات، مسائلی مانند محیط زیست، ایمنی، و حقوق بشر را به روشی مستقل مورد بررسی قرار می دادند ، بدون اینکه روابط متقابل بالقوه در میان آنها و سایر جنبه های مسئولیت اجتماعی، را در نظر بگیرند (کارتر و جنینگز، 2002). کار کارتر و جنینگز (2002، 2004) و مورفی و پویست (2002) ، با بررسی صریح این مسائل مستقل به عنوان یک مفهوم گسترده تر و ساختار مرتبه بالاتر « مسئولیت اجتماعی تدارکات (LSR) و مسئولیت اجتماعی خرید (PSR)، برای پر کردن این خلاء آغاز شد. با این حال، پژوهش مورفی و پویست (2002) در مورد مسئولیت اجتماعی، دارای غفلت مهمی است (غفلت از گنجاندن صریح آنچه که کارول (1979) به عنوان مسئولیت اقتصادی سازمان به آن اشاره دارد)...

 

مدیریت زنجیره تامین مسئولیت اجتماعی پایداری اقتصادی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Purpose – The authors perform a large-scale literature review and use conceptual theory building to introduce the concept of sustainability to the field of supply chain management and demonstrate the relationships among environmental, social, and economic performance within a supply chain management context

Design/methodology/approach – Conceptual theory building is used to develop a framework and propositions representing a middle theory of sustainable supply chain management

Findings – The authors introduce the concept of sustainability – the integration of environmental, social, and economic criteria that allow an organization to achieve long-term economic viability – to the logistics literature, and position sustainability within the broader rubric of SSCM. They then present a framework of SSCM and develop research propositions based on resource dependence theory, transaction cost economics, population ecology, and the resource-based view of the firm The authors conclude by discussing managerial implications and future research directions, including the further development and testing of the framework’s propositions

Originality/value – This paper provides a comprehensive review of the sustainability literature, introduces sustainability to the field of supply chain management, and expands the conceptualization of sustainability beyond the triple bottom line to consider key supporting facets which are posited to be requisites to implementing SSCM practices. The use of conceptual theory building to develop theoretically based propositions moves the concept of sustainability from a relatively a-theoretical treatment toward new theory in supply chain management

چکیده

هدف - نویسندگان این مقاله مرور متون را در مقیاس بزرگی انجام می دهند و از «نظریه سازی مفهومی» برای معرفی مفهوم پایداری در زمینه مدیریت زنجیره تامین و نشان دادن روابط بین عملکرد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در چهار چوب مدیریت زنجیره تامین استفاده می کنند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد - نظریه سازی مفهومی با ارائه ی نظریه میانی «مدیریت زنجیره تامین پایدار» (SSCM) به منظور توسعه چارچوب و گزاره ها، استفاده می شود.

یافته ها - نویسندگان مفهوم پایداری (ادغام معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی که اجازه می دهد تا یک سازمان برای رسیدن به کارآیی اقتصادی بلند مدت)  برای متون لجستیک، و پایداری موقعیت را در درون موضوع گسترده تر SSCM مطرح کردند. آنها سپس چارچوب SSCM را ارائه دادند و گزاره های پژوهش را بر اساس نظریه وابستگی منابع، اقتصاد هزینه مبادله، بوم شناسی جمعیت، و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، توسعه دادند. نویسندگان با بحث در مورد مفاهیم مدیریتی و جهات تحقیقات آینده، از جمله توسعه بیشتر و آزمایش گزاره های این چارچوب، به نتیجه گیری می رسند.

ابتکار / ارزش - این مقاله یک بررسی جامع از متون پایداری را ارائه می دهد، پایداری را در زمینه مدیریت زنجیره تامین مطرح می نماید و مفهوم سازی پایداری را فراتر از دلایل سه گانه اصلی گسترش میدهد تا جنبه های حمایتی کلیدی که احتمالا به اجرای شیوه های SSCM نیاز دارند را در نظر بگیرد. استفاده از نظریه سازی مفهومی برای توسعه تئوریکِ گزاره های اساسی، مفهوم پایداری را از تلقی نسبتا تئوریک به سمت نظریه های جدید در مدیریت زنجیره تامین حرکت می دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین، مسئولیت اجتماعی، پایداری اقتصادی

1-مقدمه

تنها با تامل در افزایش اخیر و سریع قیمت نفت، با افزایش شفافیت و آگاهی مصرف کنندگان از مکان و شرایط کاری تولید محصولات، و ملزومات گزارش دهی مالی مانند ساربانز-آکسلی ، می توان درک کرد که چگونه این عوامل ممکن است زنجیره تأمین یک شرکت و خط اصلی اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار دهند. تا همین اواخر، بیشتر تحقیقات مدیریت زنجیره تامین و تدارکات، مسائلی مانند محیط زیست، ایمنی، و حقوق بشر را به روشی مستقل مورد بررسی قرار می دادند ، بدون اینکه روابط متقابل بالقوه در میان آنها و سایر جنبه های مسئولیت اجتماعی، را در نظر بگیرند (کارتر و جنینگز، 2002). کار کارتر و جنینگز (2002، 2004) و مورفی و پویست (2002) ، با بررسی صریح این مسائل مستقل به عنوان یک مفهوم گسترده تر و ساختار مرتبه بالاتر « مسئولیت اجتماعی تدارکات (LSR) و مسئولیت اجتماعی خرید (PSR)، برای پر کردن این خلاء آغاز شد. با این حال، پژوهش مورفی و پویست (2002) در مورد مسئولیت اجتماعی، دارای غفلت مهمی است (غفلت از گنجاندن صریح آنچه که کارول (1979) به عنوان مسئولیت اقتصادی سازمان به آن اشاره دارد)...

 

Keywords: Supply chain management Social responsibility Economic sustainability
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: فناوری اطلاعات، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی صنايع با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید