مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش ایمنی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش ایمنی صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع گرایش ایمنی صنعتی نمایید.

Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی
بررسی سیستم مدیریت اطلاعات خطرات ایمنی راه دائمی در راه آهن و ارزیابی جامع

Skip Navigation Links