مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 3)

Applications of Femtochemistry to Proteomic and Metabolomic Analysis pdf
کاربرد فمتوشیمی در آنالیز پروتئوم و متابولومیک word
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word
The evolution of graphene-based electronic devices pdf
سیر تکاملی قطعات الکترونیکی مبتنی بر گرافن word
Fundamentals of green chemistry: efficiency in reaction design pdf
اصول شیمی سبز: راندمان در طراحی واکنش word
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei pdf
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei word
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite pdf
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط word
High Efficiency Graphene Solar Cells by Chemical Doping pdf
سلول‌های خورشیدی با راندمان بالا، با استفاده از دوپینگ شیمیایی گرافن word
Gold nanoparticle probes pdf
پروب های نانوذرات طلا word
Synthesis and characterization of antimicrobial crosslinked carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with silver pdf
Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites pdf
ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت‌های ZnO/PVC word
Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique pdf
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه word
Development of surface area and pore structure for activation of anthracite coal pdf
بهبود مساحت سطح و ساختار خلل و فرج برای فعالسازی زغال سنگ آنتراسیت word
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی word
نانوکامپوزیت های کیتوسان/ نقره : هم افزایی فعالیت ضد باکتری نانوذرات و یون های نقره word
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases pdf
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید