دانلود مقاله ترجمه شده تاثير مجموعه مواد محلول در فرايند عملکرد آب بر روي خصوصيات سطحي کاني هاي سيليس و اسفالريت


چطور این مقاله مهندسی معدن را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2000790 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی معدن در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2000790
سال انتشار:
2012
حجم فایل انگلیسی :
704 Kb
حجم فایل فارسی :
868 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تاثير مجموعه مواد محلول در فرايند عملکرد آب بر روي خصوصيات سطحي کاني هاي سيليس و اسفالريت

عنوان انگليسي

Impact of Total Dissolved Solids in Process Water on the Surface Properties of Silica and Sphalerite Minerals

نویسنده/ناشر/نام مجله

Water in Mineral Processing

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی معدن شامل 12 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 25 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

مجموعه مواد محلول (TDS) مانند سولفات کلسيم در فرايند عملکرد آب و آب بازيافتي به عنوان اثري زيانبار بر روي شناور سازي انتخابي کاني هاي مورد نظر در نظر گرفته مي شوند. در برخي عمليات هاي شناور سازي کاني هاي سولفيدي، آب بازيافتي شامل غلظت هاي بالايي از يون هاي کلسيم و سولفات بود که از محدوده قابليت انحلال ژيپس بيشتر بود. تصور مي شود که ژيپس بر روي سطوح کاني متبلور مي شود و منجر به کاهش شناور سازي انتخابي و بازيابي مي شود. در اين مطالعه، محلول فوق اشباع ژيپس براي ارائه آب با TDS بالا استفاده مي شود. تاثير TDS بر روي خصوصيات سطحي کاني هاي سيليس و اسفالريت با استفاده از سنجش گسترش پتانسيل زتا و ميکروسکوپ الکتروني (SEM) مورد تحقيق قرار مي گيرد. يافته هاي ما نشان مي دهد که کاني هاي سيليس و اسفالريت داراي بار هاي مشابهي در محلول فوق اشباع ژيپس با پتانسيل زتاي –11 mV هستند. سطوح سيليس و اسفالريت به صورت غير قابل تفکيکي به وسيله اجزا کلسيم پوشيده شده اند. لايه هاي جذب شده غالبا يون هاي کلسيم هستند و نه هسته زايي مربوط به بلور هاي ژيپس. نهشته هاي سوزني شکل ژيپس بر روي سطوح کاني هاي سيليس و اسفالريت در وضعيت همراه با محلول فوق اشباع ژيپس قابل مشاهده است. با اين حال، ژيپس بر روي سطوح کاني رشد نمي کند بلکه در محلول کل تشکيل مي گردد. يافته هاي گسترش پتانسيل زتا نشان مي دهد که تجمع ناهمگون ميان کاني و نهشته هاي ژيپس داراي اهميت نيست. پوشش يون هاي کلسيم منجر به ايجاد سطوح يکسان ميان سيليس و اسفالريت مي شود و ممکن است مشکلاتي را در طي جدايش شناورسازي سيليس و اسفالريت ايجاد کند. پژوهش هاي بيشتري بر روي تاثير محلول فوق اشباع بر جدايش شناور سازي سيليس و اسفالريت انجام خواهد شد.

1-مقدمه

کيفيت آب مي تواند اثر مهمي در فراوري کاني داشته باشد. درک نقش کيفيت آب در عملکرد آن داراي اهميت زيادي در بهبود عملکرد و پايداري فرايند دارد .در بسياري از موارد، سطوح بالاي اجزاي محلول هاي آلي و معدني از فاز هاي محلول کاني، افزودني هاي معرف، جريان هاي بازيافتي و ترکيب آب مي توانند در فرايند هاي مناسب کاني در فاکتور هاي موثر کنترل نشده و نامشخص شرکت کنند (Schumann R. 2003). در عمليات شناورسازي کاني سولفيدي، به علت اکسيداسيون کاني هاي سولفيدي و انحلال کاني هاي نيمه محلول، آب بازيافتي معمولا شامل غلظت بالايي از نمک هاي محلول است. در برخي از عمليات ها، غلظت يون هاي کلسيم در آب بازيافتي مي تواند 1 گرم در ليتر(Woodcock 1970) و غلظت يون هاي سولفات 2.5 گرم در ليتر باشد که اين مقادير از محدوده محلول بودن ژيپس فراتر است (Grano 1995). مجموعه مواد محلول (TDS) مانند: سولفات کلسيم چنين در نظر گرفته مي شوند که داراي تاثيرات مخربي در شناورسازي انتخابي کاني هاي مورد نظر هستند. غلظت بالاي يون هاي کلسيم و تترا اکسيد گوگرد SO4 در واسطه عملکرد کاني (آّب) يک نگراني دائمي در عملکرد شناورسازي کاني سولفيدي بوده است. چنين گزارش شده است که تنظيم pH به وسيله آهک تا 11 به منظور بي اثر کردن پيريت منجر به ايجاد مشکلاتي در شناور سازي گالن مي گردد (Rao 2004). شناورسازي کالکوپيريت در اين موارد نيز گزارش داده شده است، يکي براي بي اثر شدن در يک pH قليايي در زماني که آهک به عنوان يک تنظيم کننده pH مورد استفاده قرار مي گيرد و يا زماني که يون هاي کلسيم در پالپ وجود دارند (Liu and Zhang 2000).

حضور يون هاي کلسيم ممکن است نرخ  تبادل با يون هاي فعال کننده را معمولا در مورد مس و سرب کاهش دهد و در مورد شناور سازي اسفالريت منجر به کاهشي در بازيابي شود (Moignard 1977). با اين حال، مطالعه انجام شده به وسيله گروه فينچ هيچ تغييري را در uptake مس و زانتات در حضور يون هاي کلسيم و منيزيم نشان نمي دهد (Lascelles et al. 2003).  نتايج حاصل از شناور سازي کاني خالص آنها نشان داد که بازيابي شناور سازي اسفالريت فقط در pH بالاي 10 و در حضور کلسيم کاهش مي يابد. اثر کلسيم بر تاثير متقابل ميان سيليس و اسفالريت درPH  هاي متفاوت نيز مورد تحقيق قرار گرفته است (DiFeo et al. 2001). نتايج و يافته ها يک تجمع ناهمگون سيليس و اسفالريت را در pH بالا در حضور کلسيم را پيشنهاد مي دهد در حالي که در غياب کلسيم به شدت پراکنده هستند...

خصوصيات سطحي کاني سيليس خصوصيات سطحي کاني اسفالريت :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

High total dissolved solids (TDS) such as calcium sulfate in process water and recycle water are considered to have detrimental impact on selective flotation of desired minerals. In some sulphide mineral flotation operations, the recycled water contains high concentrations of Ca and SO4 ions which exceed the solubility limit of gypsum. It is speculated that the gypsum would crystallize on mineral surfaces, resulting in reduced flotation selectivity and recovery. In this study, gypsum supersaturated solution is used to represent high TDS water. The impact of TDS on the surface properties of silica and sphalerite minerals is investigated using zeta potential distribution measurements and scanning electron microscopy (SEM). Our results demonstrate that silica and sphalerite minerals carry similar charge in the gypsum supersaturated solution, with zeta-potential of –11 mV. Both silica and sphalerite surfaces are indiscriminately coated with Ca species. The adsorbed layers are mostly Ca ions, not the nucleation of gypsum crystals. Needle shape gypsum precipitates are found on both silica and sphalerite minerals surfaces conditioned with gypsum-supersaturated solution. However, the gypsum does not grow on the mineral surfaces but form in the bulk solution. Zeta potential distribution results indicate that the hetero-aggregation between mineral and gypsum precipitates is not significant. The coating of Ca ions, resulting in the identical surfaces between silica and sphalerite, may cause problems during the flotation separation of silica and sphalerite. Further investigations on the influence of gypsum supersaturated solution on flotation separation of silica and sphalerite will be conducted

 
Keywords: Sphalerite Minerals
این برای گرایش های: استخراج معدن، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: شیمی کاربردی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی معدن با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی معدن > مقاله های مهندسی معدن و ترجمه فارسی آنها > تاثير مجموعه مواد محلول در فرايند عملکرد آب بر روي خصوصيات سطحي کاني هاي سيليس و اسفالريت
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید