دانلود مقاله ترجمه شده کشف آمپرومتریک انسولین در الکترود سرامیک کربن مشتق شده sol-gel احیاء پذیر اصلاح شده با پودر نیکل و اکتاسیانومولیبیت


چطور این مقاله شيمی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2001956 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله شيمی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2001956
سال انتشار:
2006
حجم فایل انگلیسی :
298 Kb
حجم فایل فارسی :
645 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

کشف آمپرومتریک انسولین در الکترود سرامیک کربن مشتق شده sol-gel احیاء پذیر اصلاح شده با پودر نیکل و اکتاسیانومولیبیت

عنوان انگليسي

Amperometric detection of insulin at renewable sol–gel derived carbon ceramic electrode modified with nickel powder and potassium octacyanomolybdate(IV

نویسنده/ناشر/نام مجله

Biosensors and Bioelectronics

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده شيمی شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 19 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

 الکترود سرامیکی کربن اصلاح شده شیمیایی سه بُعدی تجدید شدنی (CCE) پوشانده شده با پودر نیکل و  توسط تکنیک سول –ژل ساخته شده است . ویژگی های الکتروشیمایی و ثبات الکترود اصلاح شده از طریق ولتامتری چرخه ای در دامنه پی هاش 4- تا 10 ارزیابی گردید . جفت اکسایش- کاهش  هر دو همانند حل شده در محلول الکترولیت و همانن جزء کربن مبناء شده الکترود ترکیب هدایت کننده نشان داده شد . ثابت نرخ انتقال الکترون مشهود و ضریب انتقال از طریق ولتامتری چرخه ای مشخص گردیدند و به ترتیب در حدود 17.1 و بودند . فعالیت کاتالیزروی CCE اصلاح شده به سمت اکسیداسیون انسولین در پی هاش دامنه 3تا 8 از طریق وتا متری چرخه ای بررسی گردید . الکترود اصلاح شده یک فعالیت الکتروکاتالیتیک عالی را به سمت الکترو اکسیداسیون انسولین در مقدار پی هاش فیزیولوژیکی نشان داد . الکترود اصلاح شده برای کشف انسولین کرونوآمپرومتریکی در پی هاش 7 استفاده گردید . دامنه کالیبراسیون غلظت ، محدودیت کشف و حساسینت تحت وضعیت بهینه شده در روش آمپرومتری دامنه کالیبراسیون غلظت  به ترتیب عبارتند از ، و  . تعیین آمپرومتریک زریق جریان انسولین در پی هاش 7.4  در این الکترود اصلاح شده به منحنی کالیبراسیون با مشخصه های ذیل منجر گردید که عبارتند از دامنه دینامیکی خطی  100 تا 500 pM ؛ حساسیت و حد کشف . ثبات ذاتی در دامنه گسترده پی هاش ، حساسیت بالا ،حد کشف پایین ،هزینه پایین و راحتی آماده سازی از مزیت های این سنسود انسولین هستند . این سنسور ، قول بزرگ برای انسولین کم در سیالات خارجی کروموتوگرافی را مشخص می کند .

1-مقدمه

 کشف انسولین  برای تشخیص های کلینیکی بسیار مهم است چون این ماده همانند پیشگو دیابتی ها و انسولینوما خدمت می کند . ( اورتومایر و همکاران 1994؛ راول 1989 ) . آزمایش زیستی ( کوارسکی و همکاران 1983 ) ، آزمایش ایمنی (یالو و برسون 1959 ) و روش های کروموتوگرتافی (اوهکوبو 1994) از جمله سه تکنیک اصلی تعیین انسولین هستند .

هرچند آزمایش های زیستی برای انسولین ،فعالیت شبیه انسلین خالص را می سنجند ، اما دارای یک سری معایبی می باشند و توسط لابراتوار های کلینیکی عادی استفاده نمی شوند . همچنین سیستم های آزمایش طولانی ،نسبتا بی دقت و غیر حساس هستند . چون آزمایش ایمنی انسولین تا حد زیادی برای تعیین انسولین در نمونه های بیولوژیکی استفاده شده اند ، سطح متقاطع و پیوند غیر خاص با مولکول های زیستی همزیست در برابر پادتن ضد انسولین از جمله واسط های مهم با تعیین دقیق انسولین در نمونه های زیستی هستند . در مقایسه با آزمایشات ایمنی ، روش کرموتوگرافیکی برای گزینش پذیری مطمئن تر می باشد چون گام جداسازی به حساب می آید . کروموتوگرافی مایع عملکرد بالا با UV-vis و کشف فلوئورسانس و  همین اواخرهمچنین طیف سنجی جرم با آزمایش رقیق سازی ایزوتوپی برای تعیین انسولین استفاده شده اند ....

انسولین اکتاسیانومولیبیت الکترود سرامیکی کربن اصلاح شده :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

A renewable three-dimensional chemically modified carbon ceramic electrode (CCE) containing nickel powder and K4[Mo(CN)8] was constructed by sol–gel technique. The electrochemical properties and stability of modified electrode was evaluated by cyclic voltammetry in pH range 4–10. The redox couple of [Mo(CN)8] 4−/3− was shown both as a solute in electrolyte solution and as a component of a carbon based conducting composite electrode. The apparent electron transfer rate constant (ks) and transfer coefficient (α) were determined by cyclic voltammetry and they were about 17.1 and 0.57 s−1, respectively. The catalytic activity of the modified CCE toward insulin oxidation was investigated at pH range of 3–8 by cyclic votammetry. The modified electrode showed excellent electrocatalytic activity toward insulin electroxidation at physiological pH value. The modified electrode was used for insulin detection chronoamperometrically at pH 7. Under optimized condition in amperometry method, the concentration calibration range, detection limit and sensitivity were 0.5–500 nM, 0.45nM and 6140 nA/_M, respectively. Flow injection amperometric determination of insulin at pH 7.4, at this modified electrode yielded a calibration curve with the following characteristics, linear dynamic range 100–500 pM; sensitivity 8.1 nA/nM and detection limit 40pM (based on S/N = 3). The inherent stability at wide pH range, high sensitivity, low detection limit, low cost and ease of preparation are of advantageous of this insulin sensor. This sensor indicates great promise for monitory insulin in chromatographic effluents

Keywords: Carbon ceramic electrode Sol–gel Nickel powder Octacyanomolybdate
این برای گرایش های: شیمی ‌دارویی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله شيمی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پزشكی > داروسازی > مقاله های داروسازی و ترجمه فارسی آنها > کشف آمپرومتریک انسولین در الکترود سرامیک کربن مشتق شده sol-gel احیاء پذیر اصلاح شده با پودر نیکل و اکتاسیانومولیبیت
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید