دانلود مقاله ترجمه شده انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن


چطور این مقاله شيمی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2001688 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله شيمی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2001688
سال انتشار:
2010
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
2 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Word+Pdf
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن

عنوان انگليسي

Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid

نویسنده/ناشر/نام مجله

Chemical EngineeringScience

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده شيمی شامل 14 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 27 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

انتقال جرم در مورد یک حباب شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن مورد بررسی قرار گرفت. یک کد عددی که معادلات ناویر – استوکس و معادله نفوذ – همرفت را برای تراکم حل می کند، برای مشخص نمودن انتقال از حباب به فاز مایع اطراف به کار برده شد. شبیه سازی ها به طور متقارن برای عدد رینولدز 1 تا 1000، اعداد اشمیت از 1 تا 500 و نسبت وجه حباب از 1 تا 3 انجام شدند. به نظر می رسد که استفاده از قطر معادل به عنوان طول مشخصه برای توصیف انتقال مناسب تر است. تاثیر نسبت وجه (aspect ratio) حباب بر عدد شروود تحلیل شده است. در مرحله اول،تعمیم عبارت بوسینسک که از قطر معادل استفاده می کند را می توان برای اهداف عملی مورد استفاده قرار داد. تغییر فاکتور تصحیح که عدد شروود را با عدد کره ای با عدد پکلت معادل مقایسه می کند، ارائه می شود و با استفاده از روابط ساده توضیح داده می شود. پیاده سازی این نتایج در شبیه سازی اویلر – اویلر انتقال جرم مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد که اصلاح ناحیه سطح مشترک به همراه تصحیح عدد شروود، سهم مهمی را در عبارت چشمه سطح مشترک در معادله تراکم به دست می دهد. توجه داشته باشید که نتایج را می توان برای انتقال گرما نیز در نظر گرفت و برای قطره های (drop) چسبناک مورد استفاده قرار داد.

مقدمه

انتقال جرم و حرارت از نقطه نظر شیمیایی، محیطی و صنعتی دارای اهمیت است. انواع فرآیندهایی چون تخمیر یا گوارش های هوازی نشان دهنده استفاده از راکتورهای شیمیایی و بیولوژیکی، ظرف های متحرک، ستون های حباب و غیره است. این کار توسط پروژه ای مربوط به انتقال جرم در گیاهان درمانی آبی زائد آغاز شد که در آن راکتورهای بیولوژیکی از طریق تزریق حباب های کوچک، هوا داده شدند. اکسیژن در فاز گازی که از حباب ها می آید، از طریق سطح  مشترک گاز – مایع انتقال داده می شود که امکان تنفس هوازی میکروارگانیزم های موجود در فاز مایع را فراهم می نماید. مدلسازی چنین سیستم هایی شامل زیرسیستم های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی و اندرکنش آنها می شود. به طور کلی،  پدیده های هیدرودینامیکی موضعی یا در مقیاس بزرگ را باید به طور جداگانه و با فرض غیرممکن بودن توصیف فیزیک برای چنین حبابی در راکتور مورد مطالعه قرار داد. حتی نیرومندترین و مدرن ترین کامپیوتر نمی تواند به شبیه سازی عددی مستقیم چند حباب متصاعد از یک ظرف تهویه بسیار کوچک بپردازد. یک نقطه نظر عملی تر برای شبیه سازی های عددی، مدلسازی جداگانه فیزیک در مقیاس بزرگ و بر اساس مدل های موضعی "زیر شبکه (subgrid)" است که رفتار موضعی مناسب جریان را بر حسب کمیت های قابل اندازه گیری نظیر کسر حجمی گاز/مایع و اندازه متوسط حباب نشان می دهد. با این همه برای این که این زیرمدل ها دقیق و معتبر باشد، دینامیک حباب (انتقال جرم/حرارت) را باید در مقیاس یک مشمولیت منحصربفرد مورد بررسی قرار داد.

انتقال (جرم، حرارت، تکانه) هم به هندسه سیستم (مساحت، شکل) و هم به هیدرودینامیک جریان بستگی دارد. از نقطه نظر مورد دوم، این وابستگی متقابل بین هیدرودینامیک و توپولوژی را می توان برحسب نیروهای وارد بر حباب درک نمود: اینرسی، کشش سطحی، نیروی ارشمیدس و تنش ویسکوز .

با این عناصر، سه گروه بدون بعد را می توان تعریف کرد، برای مثل عدد رینولدز، اوتوس (Eotvos) و مورتون (Morton). رابطه های مفید شکل حباب و سرعت بر حسب این کمیت ها را می توان در کار کلیف و همکارانش (1978) به صورت تابعی از گروه های بدون بعد اشاره شده یافت. شکل حباب برای تغییرشکل معمولی را می توان به صورت شبه کره های پخت (oblate spheroidal) تقریب زد. برای تغییرشکل قابل توجه (معمولا برای یک نسبت وجه بزرگتر از 5/2 برای سیستم هوا/آب)، شکل حباب ها تقارن جلویی و عقبی را از دست می دهد.

ناحیه ای از جریان که ما را نگران می سازد با حباب های بیضوی پخت مشخص می شود که از مسیرهای مستقیم عمودی زیر متصاعد می شود. سرعت تصاعد چنین حباب هایی به طور نظری توسط مور (1965) مورد بررسی قرار گرفته است که نسبت وجه حباب و نیروی کشش حباب های بیضوی کمی پخت را با حل لایه مرزی بین سطح حباب و جریان (پتانسیل) خارجی محاسبه نمود. تاثیر پهن شدگی بر ضریب کشش نیز اخیرا توط لژاندر (2007) بررسی شده است که کشش یک حباب را از یک رابطه ساده بین کشش و حالت گردابی (vorticity) ماکزیمم تولید شده روی سطح حباب به دست آورد. مسیرهای مشخص حرکت این حباب های متصاعد تغییرشکل یافته اخیرا به طور مفصل توسط الینگسن و ریسو (2001)، سانادا و همکارانش (2007)، مگنودت و موگین (2007) و زنیت و مگنودت (2008) مورد مطالعه قرار گرفته است.

در مفهوم انتقال جرم/گرما، مورد حباب های شبه کروی به طور نظری توسط لوچیل و کلادربانک (1964) بررسی شده است و آنها عباراتی تحلیلی را برای ضرایب انتقال (عدد شروود) کره ها و شبه کره های جامد و سیال را به دست آوردند. این نتایج برای موارد محدودی از اعداد رینولدز بسیار کوچک و بسیار بزرگ معتبر هستند. یک عبارت کلی برای عدد شروود یک جسم نامتقارن (با شکل دلخواه) به دست آمد. برای مورد عدد رینولدز بزرگ، انتقال با استفاده از سرعت های حاصل از جریان پتانسیل به دست آمد. عبارت حاصل برای عدد شروود یک شبه کره پخت (با نیم محور بزرگ و کوچک b و a) را می توان به صورت زیر بیان نمود:

انتقال جرم انتقال حرارت معادلات ناویر – استوکس معادله نفوذ – همرفت :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstarct

Mass transfer was studied for the case of a spheroidal bubble rising through a stationary liquid. A numerical code that solves the Navier–Stokes equations and the diffusion–advection equation for the concentration was used to characterize the transfer from the bubble to the surrounding liquid phase. Simulations were carried over systematically for Reynolds number ranging from 1 to 1000, Schmidt numbers from 1 to 500 and bubble aspect ratio from 1 to 3. It appears that the use of the equivalent diameter as the characteristic length is the more appropriate to describe the transfer. The effect of bubble aspect ratio on the Sherwood number has been analyzed. At first order the extension of Boussinesq expression using the equivalent diameter can be used for practical purposes. The evolution of the correction factor that compares the Sherwood number to the one of a sphere with same equivalent Peclet number is presented and described using simple correlations. The implementation of these results into Euler–Euler simulations of mass transfer is discussed. It appears that the modification of the interfacial area combined to the modification of the Sherwood number gives a significant contribution to the interfacial source term in the equation of the concentration. Note that the results can also be considered for heat transfer and used for inviscid drops

Keywords: Fluid mechanics Heat/mass transfer Bubble deformation Multiphase flow Numerical simulation
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله شيمی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی شیمی > مقاله های مهندسی شیمی و ترجمه فارسی آنها > انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید