مقالات ترجمه شده علوم تربيتی (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Sample game applications in social studies teaching pdf
برنامه‌هاي بازي نمونه در تدريس مطالعات اجتماعي word
Using Complexity Theory to Make Sense of the Curriculum pdf
بکارگیری نظریه پیچیدگی برای معناسازی برنامه درسی word
Dynamic Systems Modeling in Educational System Design & Policy pdf
مدل سازی سیستم های پویا در سیستم آموزشی: طراحی و سیاست گذاری word
COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING pdf
بازبرند آفرینی(ریبرندینگ) ارتباطات در آموزش الکترونیک word
Classroom Management and National Professional Standards for Teachers: A Review of the Literature on Theory and Practice pdf
مدیریت کلاس درس و استانداردهای حرفه ای ملی برای معلمان: بررسی ادبیات در نظریه و کاربرد word
The Development of Social Interaction of Children with Autism in Inclusive Classrooms pdf
رشد تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم در کلاس های فراگیر word
Parent Involvement and Children's Academic and Social Development in Elementary School pdf
مشارکت والدین و توسعه ی علمی و اجتماعی کودکان در مدارس ابتدایی word
Internet Addiction in adolescence: Neurobiological, psychosocial and clinical issues pdf
اعتیاد به اینترنت در نوجوانان: مسائل عصب زیست شناختی، روانشناختی و بالینی word
Emotional Disorders in Learning Disabled Adolescents pdf
اختلالات هیجانی در نوجوانان دارای مشکلات یادگیری word
Achievement motivation, academic self-concept and academic achievement among high school students pdf
انگیزه پیشرفت، خودانگاره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان word
Innovative methods of teaching and learning pdf
روش‌های نوین تدریس و یادگیری word
A Review on Massive E-Learning (MOOC) Design, Delivery and Assessment pdf
مروری بر ارائه و ارزیابی طرح یادگیری الکترونیکی کلان (MOOC) word
Leadership in Higher Education pdf
رهبري در آموزش عالي word
An Overview of Grounded Theory Design in Educational Research pdf
بررسی اجمالی فرآیند نظریه پردازی بنیادی (داده بنیاد) در پژوهش آموزشی word
Views of Elementary Education Students Related To Science and Technology Teaching Process pdf
دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری word
The economics of education and educational science pdf
اقتصاد آموزش و پرورش به عنوان علوم آموزشی word
غلبه بر تصورات غلط درباره ی نیروهای در حالت تعادل:یک مطالعه ی تحقیقاتی عملی word
Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives pdf
تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز word
Development of innovation strategies for sports education pdf
توسعه استراتژی های نوآوری برای آموزش ورزش word
پیاده سازی کلاس درس معکوس با استفاده از رسانه های دیجیتال: مقایسه برداشت دو گروه جمعیتی مختلف word
ICT Integration Models into Middle and High School Curriculum in The USA pdf
Effects of Social Networking on Adolescent Education pdf
اثرات شبکه های اجتماعی در آموزش نوجوانان word
Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future pdf
آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده word
Teaching Gifted Children in Regular Classroom in the USA pdf
آموزش کودکان سرآمد در کلاس های عادی آمریکا word
Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice pdf
تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم تربيتی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم تربيتی > مقاله های علوم تربيتی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید