مقالات ترجمه شده علوم تربيتی (صفحه 1)

Pedagogical strategies for continuous training in the police system pdf
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس word
Relationship between emotional intelligence and aggression: A systematic review pdf
رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند word
The challenges of the mobile technology in the young adult education pdf
چالش‌های فن‌آوری همراه در آموزش جوانان word
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation pdf
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها word
Vocational education and training: dual education and economic crises pdf
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی word
Pedagogical affect, student interest, and learning performance pdf
تاثیرات وابسته به آموزش - علاقمندی دانش آموزان و عملکرد یادگیری word
Looking For Leaders: Reaching the Future Leaders inEducation through Online Social Networks pdf
در جستجوی رهبران: دستیابی به رهبران آینده در آموزش از طریق شبکه های اجتماعی word
An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies pdf
یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی word
Building Effective Small-Group Team Working Skill through Blended Learning at Malaysia Tertiary Institution pdf
ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی در موسسات سه گانه ی مالزی word
Teaching Gifted Children in Regular Classroom in the USA pdf
آموزش کودکان سرآمد در کلاس های عادی آمریکا word
SHOW ME THE EVIDENCE: HOW THE SCHOLARSHIP OF LEARNING AND TEACHING IS CRITICAL FOR MODERN ACADEMICS pdf
شواهد را به من نشان دهيد: دانش پژوهي آموزشي چه اهميتي براي دانشگاهيان مدرن دارد. word
Philosophy of Education and the Growing Impact of Empirical Research pdf
فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن word
Creating a Love for Science for Elementary Students through Inquiry-based Learning pdf
ایجاد عشق و علاقه به علم برای دانش آموزان ابتدایی از طریق یادگیری مبتنی بر تحقیق word
فرهنگ و تحول مدارس: بررسی تاثیرات فرهنگ مدرسه در فرآیند تغییرات word
تحقيقي در خصوص رضايت دانشجو در دانشگاه‌هاي پاكستان: در دانشگاه بهاءالدين زكريا، پاكستان word
Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice pdf
تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی word
پیاده سازی کلاس درس معکوس با استفاده از رسانه های دیجیتال: مقایسه برداشت دو گروه جمعیتی مختلف word
“Oh, dear Stacy!” Social interaction, elaboration, and learning with teachable agents pdf
اوه ، استیسی عزیز! تعامل اجتماعی ،بسط و یادگیری با عوامل آموزشی word
Problem Oriented Project Based Learning (POPBL) in Promoting Education for Sustainable Development pdf
یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار word
Effects of Social Networking on Adolescent Education pdf
اثرات شبکه های اجتماعی در آموزش نوجوانان word
ICT Integration Models into Middle and High School Curriculum in The USA pdf
Education for Sustainable Development – Training the Young Generation for the Future pdf
آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده word
Development of innovation strategies for sports education pdf
توسعه استراتژی های نوآوری برای آموزش ورزش word
غلبه بر تصورات غلط درباره ی نیروهای در حالت تعادل:یک مطالعه ی تحقیقاتی عملی word
Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives pdf
تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز word
The economics of education and educational science pdf
اقتصاد آموزش و پرورش به عنوان علوم آموزشی word
Views of Elementary Education Students Related To Science and Technology Teaching Process pdf
دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرایند تدریس علوم و فناوری word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word

سایر مقالات ترجمه شده علوم تربيتی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم تربيتی > مقاله های علوم تربيتی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید