مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 7)

An Empirical Examination of Negative Economic Value Added Firms pdf
یک بررسی تجربی بر: شرکت هایی با ارزش افزوده ی اقتصادی منفی word
ساخت یک نقشه ی راهبرد برای موسسات بانکداری بوسیله شاخص های کلیدی عملکرد کارت ارزیابی متوازن word
تحلیل عوامل مصرف انرژی ترابری کالا: براساس تکنیک تجزیه LMDI word
حقوق و وظايف طرفين معامله در قرارداد فروش‌هاي بين‌المللي FOB word
Private Investment for Structural Transformation and Growth in Africa: Where do Small and Medium-Sized Enterprises Stand? pdf
Behavioral finance in financial market theory, utility theory, portfolio theory and the necessary statistics: A review pdf
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANISATIONAL RESOURCES, CAPABILITIES, SYSTEMS AND COMPETITIVE ADVANTAGE pdf
ارتباط بین منابع، قابلیت ها، سیستم ها و مزیت رقابتی سازمانی word
Financial structure change and banking income: A Canada–U.S. comparison pdf
تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی: مقایسه میان آمریکا و کانادا word
Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach pdf
بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده های پانل word
The implementation of cross-sectional weights in household panel surveys pdf
پیاده سازی وزن مقطعی در بررسی های پانل خانوار word
Sanctions against Iran and the impact on drug use and addiction treatment pdf
تحریم ها علیه ایران و تأثیر آن بر استفاده از مواد مخدر و درمان اعتیاد word
Pricing externalities pdf
اثرات جانبي قيمت گذاري word
Reasons and Solutions for the Insufficient Peasantry Financial Demand in Shandong Province of China pdf
دلايل و راه حل هاي تقاضاي مالي ناكافي دهقانان در ايالت شاندونگ چين word
Managerial Shareholding, Investment Flexibility, and Equity Valuation pdf
مـالکیت مـدیریتـی، انعطـاف پذیری مـالـی، و ارزیابـی سهـام word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Artificial Intelligence as an Important Factor of Sustainable and Crisis-Free Economic Growth pdf
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
Value Capture for Transportation Finance pdf
حق مشرفیت برای تأمین مالی حمل‌و‌نقل word
The impact of inflation on loan default: a study on pakistan pdf
اثر تورم بر نکول وام: مطالعه ای در پاکستان word
The restructuring of the investment portfolio: the risk and effect of the emergence of new combinations pdf
تجديد ساختار پرتفوي سرمايه‌گذاري: ريسك و تأثير ظهور تركيبات جديد word
CONCEPTUALIZING AND MEASURING ECONOMIC RESILIENCE pdf
مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری خاصیت انعطاف‌پذیری اقتصادی word
Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class pdf
Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry pdf
عوامل کلان اقتصادی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری نپال word
Government expenditure, corruption and total factor productivity pdf
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید word
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes pdf
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید