مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 5)

ADMINISTRATION AND LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT CASE STUDY: VALCEA COUNTY pdf
مدیریت و توسعه اقتصاد بومی، گزارش مورد VALCEA COUNTY word
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services pdf
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران word
The Role of International Financial Institutions in Addressing the Financial Crises of the 21st Century: Confrontation or Cooperation? pdf
نقش موسسات بین المللی در پرداختن به بحران های مالی قرن بیست و یکم : مقابله یا همکاری ؟ word
Aggregate earnings surprises, monetary policy, and stock returns pdf
شگفتی های درآمد کل، سیاست پولی، و بازده سهام word
The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital pdf
واقعیت های جدید کالدور: ایده ها، نهادها، جمعیت و سرمایه انسانی word
Comparison between Financial Ratios Analysis and Balanced Scorecard pdf
مقایسه تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و کارت امتیازی متوازن word
Causal relationship between construction investment policy and economic growth in Turkey pdf
رابطه علی بین سیاست های سرمایه گذاری ساخت و ساز و رشد اقتصادی در ترکیه word
Liquidity and conditional market returns: Evidence from German exchange traded funds pdf
جریان نقد و بازگشت سرمایه شرطی بازار: شواهدی از تبادل وجوه معامله word
Economic Efficiency of Resource Use in Groundnut Production in Adamawa State of Nigeria pdf
بهره وری اقتصادی از منابع مورد استفاده در تولید بادام زمینی در اراضی اداماوا نیجریه word
Barriers to internationalisation in SMEs: evidence from Jordan pdf
موانع بین المللی در SME ها: شواهد به دست آمده از اُردن word
Analysis of the aggregate financial behaviour of customers using the transtheoretical model of change pdf
تجزیه و تحلیل رفتار کلی مالی مشتریان با استفاده از الگوی فرانظری تغییر word
Technology Spillover and TFP Growth: a Spatial Durbin Model pdf
سرریز فناوری و رشد بهره وری کل عوامل: یک مدل دوربین فضایی word
Business Ethics and Corporate Social Responsibility – Is there a dividing line pdf
اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت - آیا خط مقسمی وجود دارد؟ word
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries pdf
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD word
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry pdf
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری word
Building a sustainable independent financial advisor model in India’s rapidly changing mutual fund environment pdf
ساخت یک مدل مستقل مشاور مالی پایدار محیط صندوق های سرمایه گذاری به سرعت در حال تغییر هند word
Empirical validity of the evaluation of public policies: models of evaluation and quality of evidence pdf
INTEREST RATES, EWECTATIONS, AND THE WICKSELLIAN POLICY RDLE pdf
نرخ های بهره، انتظارات و حاکمیت سیاسی ویکسلین word
MicroPort: A general simulation platform for seaport container terminals pdf
میکرو پورت: یک پلت فرم شبیه سازی کلی برای پایانه های کانتینری بنادر دریایی word
The Causal Effect of House Prices on Mortgage Demand and Mortgage Supply pdf
اثرات سببی قیمت های خانه بر تقاضاهای رهن و تامین رهن word
Performance and Volatility of Oil and Gas Stocks: A Comparative Study on Selected O&G Companies pdf
عملکرد و نوسانات سهام نفت و گاز: مطالعه تطبیقی در شرکت های منتخب O & G word
Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data pdf
معمای موجود بین توسعه اقتصادی و حفاظت از انرژی: اثر بازگشتی انرژی در چین word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید