مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مجموعه مهندسی كشاورزی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مجموعه مهندسی كشاورزی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مجموعه مهندسی كشاورزی و یا مقالات قدیمی تر مجموعه مهندسی كشاورزی هستید، لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مجموعه مهندسی كشاورزی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مجموعه مهندسی كشاورزی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مجموعه مهندسی كشاورزی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei
Cell polarity and tissue patterning in plants
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان
Prebiotics in aquaculture: a review
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L
Genetically Modified Foods and Social Concerns
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی
Management of Drought
مدیریت خشکسالی
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera)
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی
Irrigation control system using distributed embedded system
سیستم کنترل آبیاری با استفاده از سیستم های جاسازی شده گسترده
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO
Functional Meat Products: A Review
محصولات گوشت کاربردی: نقد و بررسی

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید