مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مجموعه مهندسی كشاورزی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مجموعه مهندسی كشاورزی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مجموعه مهندسی كشاورزی و یا مقالات قدیمی تر مجموعه مهندسی كشاورزی هستید، لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مجموعه مهندسی كشاورزی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مجموعه مهندسی كشاورزی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مجموعه مهندسی كشاورزی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Feasibility of ley-farming system performance in a semi-arid region using spatial analysis
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام)
Halophytes: Biology and Economic Potentials
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی
Citrus disease recognition based on weighted scalable vocabulary tree
شناسایی بیماری مرکبات براساس معیارهای وزن دهی شده ی درخت واژگان
Consumers’ preferences for geographical origin labels: evidence from the Canadian olive oil market
ترجیح مصرف کنندگان برای برچسب های مبدا جغرافیایی: شواهد بازار روغن زیتون کانادا
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.)
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt
Effects of L-Cysteine on some characteristics of wheat starch
اثرات ال- سیستئین بر برخی از ویژگی های نشاسته ی گندم
Effect of ultrasound treatment on particle size and molecular weight of whey proteins
اثر تیمار اولتراسوند بر اندازه ذرات و وزن مولکولی پروتئین آب پنیر
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase
Quality Analysis of Pomegranate by Non-Destructive Soft X-Ray Method
آنالیز کیفی انار به وسیله ی روش غیر تخریب کننده اشعه X نرم
اثرات ترکیبی اینولین، پکتین و صمغ گوار بر کیفیت و ثبات نان منجمد نیمه آماده
ABA signaling in stress-response and seed development
پیام رسانی ABA در پاسخ به تنش و تکوین دانه
Root apex transition zone: a signalling– response nexus in the root
منطقه‌ی انتقالی رأس ریشه: شبکه پاسخ سیگنالینگ در ریشه
Inbreeding in Danish Dairy Cattle Breeds
تولید مثل های درون نژادی در گاوهای شیری دانمارکی

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید