دانلود مقاله ترجمه شده بهینه سازی تغذیه گیاه با نیتروژن و پتاسیم جهت بهبود عملکرد و پارامترهای عملکرد بادام تحت آبیاری (Prunus dulics (Mill.) D. A. webb )


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009656 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,195,000 ریال
شناسه محصول :
2009656
سال انتشار:
2018
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

بهینه سازی تغذیه گیاه با نیتروژن و پتاسیم جهت بهبود عملکرد و پارامترهای عملکرد بادام تحت آبیاری (Prunus dulics (Mill.) D. A. webb )

عنوان انگليسي

Optimization of nitrogen and potassium nutrition to improve yield and yield parameters of irrigated almond (Prunus dulcis (Mill.) D. A. webb)

نویسنده/ناشر/نام مجله

Scientia Horticulturae

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 19 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

آزمایشی جهت ارزیابی اثر میزان کوددهی نیتروژن (N) و پتاسیم (K) و منابع این کودها بر عملکرد و پارامترهای مربوط به عملکرد (وزن میوه و مغز، تعداد میوه در هر گیاه، درصد ترک و وضعیت عناصر مغذی برگ) بادام با پایش تک به تک 768 درخت، انجام شد. این آزمایش بین سال های 2008 و 2012 با چهار میزان کوددهی (112، 224، 309 و 392 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و دو منبع (UAN و CAN) نیتروژن و سه میزان کوددهی (112، 224 و 336 کیلوگرم پتاسیم در هکتار) و منابع (SOP + KTS، SOP و KCl) پتاسیم انجام شد. میزان کود نیتروژن در سال دوم تا چهارم آزمایش، اثر معناداری بر عملکرد داشت. عملکرد درخت در فصل رشد 2010 و 2011 به ترتیب حداکثر 18/5 و 23/7 کیلوگرم مغز در هر بوته داشت و نیتروژن برگ در ماه جولای متناظر با کاربرد نیتروژن به میزان 309 کیلوگرم در هکتار، در بازه 2/5-2/4% قرار داشت و هیچ افزایشی در عملکرد، بیش از 2/5% نیتروژن برگ رخ نداد. منبع نیتروژن اثر معناداری بر پاسخ عملکرد نداشت. میزان کوددهی پتاسیم اثر معناداری بر عملکرد نداشت، درحالیکه منابع پتاسیم اثر معناداری فقط در سال 2010 از خود نشان دادند. افزایش کاربرد نیتروژن باعث شد میوه سبک تر شود و وزن مغز با افزایش کاربرد نیتروژن تحت شرایط عملکرد متوسط، کاهش و تحت شرایط عملکرد بالا، افزایش یابد. افزایش عملکرد با افزایش کاربرد نیتروژن به علت افزایش تعداد میوه ها و افزایش درصد ترک بود. پتاسیم برگ بالای 1% باعث افزایش عملکرد نشد و هیچ اثر ثابتی از کاربرد پتاسیم و منبع پتاسیم بر پارامترهای عملکرد مشاهده نگردید. یک رابطه قوی بین عملکرد کل و تعداد میوه در هر بوته وجود داشت، به گونه ای که با افزایش کاربرد نیتروژن، افزایش یافتند. درصد ترک خوردگی نیز همبستگی مثبتی با عملکرد مغز داشت. میزان کوددهی با استفاده از نیتروژن و پتاسیم باید براساس عملکرد مورد انتظار و وضعیت نیتروژن و پتاسیم درخت انجام پذیرد. برای داشتن یک باغ رسیده و پر ثمر، کاربرد 309 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با استفاده از منابع UAN و CAN می تواند نیاز محصول به نیتروژن را رفع نماید. استفاده از کود پتاسیم باید با درنظر گرفتن سهم پتاسیم خاک انجام شود. تحت شرایطی که خاک در هر کیلوگرم، میزان 150-100 میلی گرم پتاسیم قابل تبادل دارد، کاربرد پتاسیم به میزان 112 کیلوگرم در هکتار با هریک از منابع کود پتاسیم می تواند نیاز محصول به پتاسیم را رفع نماید.

1-مقدمه

اقدامات مؤثر کوددهی برای به حداکثر رساندن عملکرد محصول و در عین حال، بهینه سازی نظارت محیطی حائز اهمیت می باشند. کاربرد بیش از حد نیتروژن (N) باعث افزایش هزینه های تولید محصول گردیده و بازیابی نیتروژن توسط محصول می تواند نقش مهمی در آلودگی نیتراتی آب های زیرزمینی ایفاء نماید (دریک و همکاران، 2002). از طرف دیگر، کاربرد مقادیر ناکافی کود می تواند عملکرد محصول را به مخاطره انداخته و در نتیجه نمی تواند به لحاظ اقتصادی، پایدار باشد...

 

نیتروژن پتاسیم کوددهی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

An experiment was conducted to evaluate the effect of nitrogen (N) and potassium (K) fertilization rates and fertilizer sources on almond yield and yield related parameters- fruit and kernel weight, number of fruits per tree, crackout percentage and leaf nutrient status by individually monitoring 768 trees. The experiment was carried out between 2008 and 2012 with four rates (140, 224, 309 and 392 kg N ha1) and two sources (UAN and CAN) of N and three rates (112, 224 and 336 kg K ha1) and sources (SOP + KTS, SOP and KCl) of K. Nitrogen fertilizer rate had a significant effect on yield in the second through the fourth year of the experiment. Tree yield was maximized at 18.5 kg and 23.7 kg kernel per tree in 2010 and 2011 season respectively when July leaf N was in the range 2.4–2.5% corresponding to an N application rate of 309 kg N ha1 and there was no increment in yield above 2.5% leaf N. Source of N had no significant effect on yield response. Potassium fertilization rate had no significant effect on yield while K sources had significant effect in 2010 only. Increasing N application resulted in lighter fruit, and kernel weight decreased with increasing N application under moderate yield conditions, and increased under high yield conditions. Yield increase with increasing N application was due to an increase in number of fruits and increased crackout percentage. Leaf K above 1% did not increase yield and there was no consistent effect of K supply and K source on yield parameters. There was a strong relationship between total yield and number of fruits per tree, which increased with increasing N application. Crackout percentage was also positively correlated to kernel yield. Nitrogen and potassium fertilization rate should be based on expected yield and tree N and K status. For a well productive mature orchard, N application of 309kg ha1 with either UAN or CAN can meet crop N needs. K fertilization should consider K contribution from soil. Under condition of 100–150 mg kg1 soil exchangeable potassium, K application of 112 kg ha1 with any K fertilizer source can satisfy crop K demand.

Keywords: Nitrogen Potassium Yield
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی كشاورزی > مقاله های مجموعه مهندسی كشاورزی و ترجمه فارسی آنها > بهینه سازی تغذیه گیاه با نیتروژن و پتاسیم جهت بهبود عملکرد و پارامترهای عملکرد بادام تحت آبیاری (Prunus dulics (Mill.) D. A. webb )
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید