دانلود مقاله ترجمه شده اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.)


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009662 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
800,000 ریال
شناسه محصول :
2009662
سال انتشار:
2014
حجم فایل انگلیسی :
353 Kb
حجم فایل فارسی :
52 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.)

عنوان انگليسي

Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio

نویسنده/ناشر/نام مجله

Open Journal of Soil Science

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 17 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

در سال 2004، مطالعه‌ای در شهر آکرون ایالت کلرادو در ایالات متحده‌ی امریکا به منظور کمیت سنجی اثرات تنش کمبود آب بر روی توده‌ی زنده‌ی ریشه و شاخه‌ در گیاه ذرت (Zea mays, L.) انجام شد. گیاهان ذرت در گستره‌ای از تراکم حجمی خاک و شرایط رطوبتی پرورش داده شدند که توسط عملیات خاک ورزی، تناوب زراعی و مدیریت آبیاری قبلی ایجاد شده بود. تنش کمبود آب (Dstress) با استفاده از تعداد روزهایی که محتوای آب در سطح 3/0 متری، از محدوده‌ی محتوای آب تعیین شده توسط شاخص دامنه‌ی رطوبتی با حداقل محدودیت انحراف می‌یابد، کمیت سنجی می‌شود. نمونه‌های ریشه و شاخه در مراحل رشدی V6، V12 و RI جمع آوری شدند. در مرحله‌ی رشدی V6، همبستگی معنی داری بین Dstress و بیوماس شاخه یا ریشه وجود نداشت. در مراحل رشدی V12 و RI، همبستگی‌های منفی و خطی بین Dstress و بیوماس ریشه و شاخه وجود داشت. در تمام مراحل رشدی، کاهش متناسب بیوماس شاخه از کاهش متناسب بیوماس ریشه بیشتر بود که سبب افزایش نسبت ریشه به شاخه به موازات افزایش تنش کمبود آب شد. تعیین شرایط محدودیت خاک با استفاده از LLWR ممکن است برای ارزیابی بهبود یا تجزیه‌ی محیط فیزیکی خاک درنتیجه‌ی مدیریت خاک مفید باشد.

1-مقدمه

در رابطه با اثرات تنش کمبود آب بر روی تولید محصول و چگونگی پاسخ گیاهان مختلف به کمبود آب با تغییر نسبت‌های ریشه به شاخه، گزارشات زیادی در منابع وجود دارد. Amos و Walters (1)، اثرات چندین متغیر محیطی خاک را بر روی نسبت‌های ریشه به شاخه در ذرت خلاصه کردند. آن‌ها دریافتند که میانگین نسبت ریشه به شاخه از 68/0 در زمان ظهور گیاه تا 16/0 در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی برای گیاهان غیر تنش یافته متغیر است. به طور کلی، تنش‌های محیطی بر روی گیاه رشد ریشه و شاخه را کاهش می‌دهد....


تنش کمبود آب پاسخ گیاهان به کمبود آب :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

A study was conducted at Akron, CO, USA, on a Weld silt loam in 2004 to quantify the effects of water deficit stress on corn (Zea mays , L.) root and shoot biomass. Corn plants were grown under a range of soil bulk density and water conditions caused by previous tillage, crop rotation, and irrigation management. Water deficit stress (Dstress) was quantified by the number of days when the water content in the surface 0.3 m deviated from the water content range determined by the Least Limiting Water Range (LLWR). Root and shoot samples were collected at the V6, V12, and R1 growth stages. There was no significant correlation between Dstress and shoot or root biomass at the V6 growth stage. At the V12 and R1 growth stages, there were negative, linear correlations among D stress and both root biomass and shoot biomass. The proportional decrease of shoot biomass was greater than the proportional decrease in root biomass, leading to an increase in the root: shoot ratio as water deficit stress increased at all growth stages. Determining restrictive soil conditions using the LLWR may be useful for evaluating improvement or degradation of the soil physical environment caused by soil management.

Keywords: Shoot Ratio Least Limiting Water Range Water Stress Corn Root Development Soil Environment
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید