مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 1)

Nanowire transistors without junctions pdf
ترانزيستورهاي نانوسيم بدون اتصال word
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style pdf
طراحی دو سلول تمام جمع کننده توان پایین با استفاده از ساختار GDI و سبک منطق ترکیبی CMOS word
Depth Image Processing and Operator Imitation Using a Custom Made Semi Humanoid pdf
پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی word
Cloud-based Demand Response for Smart Grid: Architecture and Distributed Algorithms pdf
پاسخ به تقاضای مبتنی بر ابر برای شبکه هوشمند معماری و الگوریتم های توزیع شده word
polymer solar cells pdf
سلول‌های خورشیدی پلیمری word
Using PSO for a walk of a biped robot pdf
A Comparative Study on Maximum Power Point Tracking Techniques for Photovoltaic Power Systems pdf
مقایسه ی تکنیک های ردیابی نقطه ی ماکزیمم توان برای سیستم های قدرت فتوولتائیک word
یک پروتکل MAC انطباقی، برای محاورات قابل‌اطمینان در سیستم‌های پزشکی فیزیکی-سایبری word
Distributed Secondary Control for Islanded MicroGrids - A Novel Approach pdf
کنترلِ ثانویه توزیع برای میکروگریدهای جزیره‌ای-یک روشِ نوین word
استراتژی کنترلی برای یک کاربردِ میکروگریدِ تولید توان پراکنده با مبدلِ منبع کنترل شده‌ی جریانی word
Autonomous Control of Microgrids pdf
کنترل اتوماتیک میکروگریدها word
Face recognition based on Kinect pdf
تشخیص چهره بر اساس Kinect word
Self-Capacitance of Inductors pdf
ظرفيت خازنی القاگرها (اندوکتانس ها) word
Ordinal Optimization for Power Systems pdf
بهینه سازی ترتیبی برای سیستم های قدرت word
Energy Management Systems in Microgrid Operations pdf
سیستم های مدیریت انرژی در عملیات میکروگرید word
Compact core model for Symmetric Double-Gate Junctionless Transistors pdf
مدل هسته کامپکت (کم حجم) ترانزیستورهای بدون پیوند دوگیتی متقارن word
Face detection based on skin color likelihood pdf
تشخیص چهره براساس احتمال رنگ پوست word
COMPUTER AIDED BRAIN TUMOR DETECTION WITH HISTOGRAM EQUALIZATION AND MORPHOLOGICAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUES pdf
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic pdf
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2 word
Design of HTS Axial Flux Motor for Aircraft Propulsion pdf
طراحی موتور HTS با جریان محوری برای پیشرانش هواپیما word
هترواپیتاکسی سه بعدی : مسیری جدید برای ترکیب یکپارچه مواد نامتناسب با سیلیکون word
Comprehensive Real-Time Simulation of the Smart Grid pdf
شبیه‌سازی جامعِ زمان-واقعیِ شبکه هوشمند word
Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids pdf
یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند word
Light fidelity (Li-Fi): towards all-optical networking pdf
دقت نور(Li-Fi): در راستای شبکه های کاملا نوری word
HTS Motors in Aircraft Propulsion: Design Considerations pdf
موتورهای HTS در پیشرانش هواپیما: ملاحظات مربوط به طراحی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید