مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق قدرت

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق قدرت به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق قدرت نمایید.

مدلسازی و کنترل یک توربین گازی سیکل ترکیبی به هم پیوسته با استفاده از کنترل کننده های فازی و ANFIS
Solar energy in Iran: Current state and outlook
انرژی خورشیدی در ایران: وضعیت کنونی و دورنمای آینده
Implementation of autonomous distributed V2G to electric vehicle and DC charging system
پیاده سازی سیستم هوشمند توزیع شده V2G در وسیله نقلیه الکتریکی و سیستم شارژ DC
Comparative Evaluation of Three-Phase AC–AC Matrix Converter and Voltage DC-Link Back-to-Back Converter Systems
ارزیابی مقایسه ای مبدل ماتریسیAC–AC سه فازی و سیستم های مبدل متوالی با اتصال DC ولتاژ
A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid
یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG
Average Absolute Frequency Deviation Value Based Active Islanding Detection Technique
روش تشخیص جزیرۀ اکتیو مبتنی بر مقدار متوسط انحراف فرکانسی مطلق
An Advanced Current Control Strategy for Three-Phase Shunt Active Power Filters
یک استراتژی پیشرفته کنترل جریان برای فیلترهای قدرت اکتیو شنت سه فاز
An Adaptive Voltage Control Strategy of Three-Phase Inverter for Stand-Alone Distributed Generation Systems
یک استراتژی کنترل ولتاژ اینورتر سه فاز برای سیستم های تولید پراکنده مستقل
The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems—Part I
ضرورت سیستم های یکسو کننده ی اصلاح ضریب توان (PFC) سه فاز
شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد CAD
A new efficient hybrid intelligent method for nonlinear dynamical systems identification: The Wavelet Kernel Fuzzy Neural Network
یک روش هیبرید هوشمند و کارآمد برای شناسایی سیستم‌های دینامیکی غیرخطی: شبکه عصبی فازی کرنال مبتنی بر تبدیل موجک
User-centered design for smart solar-powered microgrid communities
طرح کاربرمحور برای جوامع ریزشبکۀ هوشمند توان خورشیدی
Estimating the additional operating reserve in power systems with installed renewable energy sources
تخمین رزرو عملیاتی اضافه در سیستم‌های قدرت با نصب منابع انرژی تجدید‌پذیر
Signature-Coordinated Digital Multirelay Protection for Microgrid Systems
حفاظت دیجیتال چند رله ای همانگ شده بر مبنای امضا برای سیستم های ریزشبکه
Trends in Wind Turbine Generator Systems
روند کار و تغییر و تحولات سیستمهای ژنراتور توربین بادی
Cloud-based Demand Response for Smart Grid: Architecture and Distributed Algorithms
پاسخ به تقاضای مبتنی بر ابر برای شبکه هوشمند معماری و الگوریتم های توزیع شده
Sliding Mode Control of Distributed Parameter Processes: Application to a Solar Power Plant
کنترل مد لغزشی فرآیندها با پارامترهای توزیع شده: مطالعه موردی در نیروگاه های خورشیدی
Overcurrent protection for distribution feeders with renewable generation
حفاظت در مقابل اضافه جریان برای فیدرهای توزیع با تولید تجدید پذیر
Induction Motor Diagnosis by Advanced Notch FIR Filters and the Wigner–Ville Distribution
تشخیص عیب موتور القایی با فیلترهای FIR شکافی و توزیع ویگنر ویل
Design of a Sustainable Wind Generator System Using Redundant Materials
طراحی یک سیستم تولید انرژی بادی پایدار با استفاده از مواد زائد
A new technique for optimal allocation and sizing of capacitors and setting of LTC
روش جدیدی برای تخصیص بهینه و تعیین اندازه خازن و تنظیم LTC
Microgrid Protection Using Communication-Assisted Digital Relays
حفاظت ریزشبکه توسط رله های دیجیتالی کمک ارتباطی (مخابراتی)
High-Frequency AC-Link PV Inverter
اینورتر PV لینک AC فرکانس بالا
A Novel Direct Torque and Flux Control Method of Matrix Converter-Fed PMSM Drives
روش جدید کنترل نیروی پیچشی مستقیم و جریان موتور مبدل محرک های PMSM
Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids
یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند

Skip Navigation Links