مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق کنترل

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق کنترل به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق کنترل نمایید.

Open-Circuit Fault Tolerant Control for Outer Switches of Three-Level Rectifiers in Wind Turbine Systems
کنترل تحمل خطای مدار باز برای سوئیچ های خارجی یکسوکننده های سه سطحی در سیستم های توربین بادی
A robust adaptive load frequency control for micro-grids
کنترل مقاوم تطبیقی به‌منظور کنترل فرکانس بار در ریزشبکه ها
Virtual power plant-based distributed control strategy for multiple distributed generators
استراتژی کنترل پراکنده (توزیع شده) مبتنی بر واحدهای تولید مجازی برای چندین ژنراتور پراکنده
Damping of Low Frequency Oscillations in power systems with neuro-fuzzy UPFC controller
میرایی نوسانات فرکانس پایین در سیستم های قدرت با کنترلر نوروفازی UPFC
طراحی کنترل‌کننده PI/PID ردیابی کننده سیستم MIMO برای سیستم‌های غیرخطی بر اساس روش اختلال منفرد
A Fast Nonlinear Model Predictive Control Strategy for Real-time Motion Control of Mechanical Systems
یک راهبرد کنترل پیشگویانه مدل غیرخطی سریع، برای کنترل حرکت بلادرنگ در سیستم های مکانیکی
مدلسازی و کنترل یک توربین گازی سیکل ترکیبی به هم پیوسته با استفاده از کنترل کننده های فازی و ANFIS
A Low-Power 10MHz Bandwidth Continuous-Time ΣΔ ADC with Gm-C Filter
یک ADC با توان پایین و پهنای باند 10 MHz سیگما-دلتای زمان-پیوسته به همراه فیلتر Gm-C
یک کنترل کننده مبتنی بر منطق فازی بهینه نوع 2: بهینه سازی طراحی سیستماتیک و پیاده سازی بلادرنگ
A new efficient hybrid intelligent method for nonlinear dynamical systems identification: The Wavelet Kernel Fuzzy Neural Network
یک روش هیبرید هوشمند و کارآمد برای شناسایی سیستم‌های دینامیکی غیرخطی: شبکه عصبی فازی کرنال مبتنی بر تبدیل موجک
Sliding mode control applied to mobile robot: Continuous-time and Discrete-time cases
کنترل مد لغزشی اعمال شده به ربات متحرک: موارد پیوسته با زمان و گسسته از زمان
International Conference on Advanced Computing and Communication Systems
جبرانساز فلش دینامیکی بر پایه ی کنترلر PI با پانل های فوتوولتائیک
Digital-Analog Hybrid Controlled Converter with Interleaved PWM Method
مبدل کنترل شونده ترکیبی دیجیتال به آنالوگ با روش PWM لایه ای
Fuzzy Logic Approach for Fault Diagnosis of Three Phase Transmission Line
منطق فازی برای تشخیص عیب خط انتقال سه فاز
Performance Comparison between SVC and STATCOM for Reactive Power Compensation by Using Fuzzy Logic Controller
مقایسه عملکردی بین SVC وSTATCOM جهت تعادل نیروی راکتیو با استفاده از کنترل کننده منطق فازی
OPTIMAL PLACEMENT OF SVC AND STATCOM FOR VOLTAGE STABILITY ENHANCEMENT UNDER CONTINGENCY USING CAT SWARM OPTIMIZATION
جای گیری بهینه SVC و STATCOM برای افزایش پایداری ولتاژ تحت احتمال با استفاده از بهینه سازی دسته گربه ها
A New Approach to Predictive Torque Control with Dual Parallel PMSM System
رویکردی جدید برای کنترل گشتاور پیشگویانه با استفاده از سیستم PMSM موازی دوگانه
Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
مقایسه کنترل کننده های PSS، SVC و STATCOM جهت تعدیل نوسانات سیستم نیرو
Comparison of SVC and STATCOM in Static Voltage Stability Margin Enhancement
مقایسه SVC و STATCOM از لحاظ افزایش حاشیه پایداری ولتاژ استاتیک
Sensorless speed control of DC servo motor using Kalman filter
کنترل سرعت بدون سنسور موتور سروو DC با استفاده از فیلتر کالمان
A New Adaptive Fuzzy PID Control Method and Its Application in FCBTM
روش جدید کنترل تطبیقی فازی PID و کاربرد آن در FCBTM
Design of a Fuzzy Logic Controller Based STATCOM for IEEE9 Bus System
طراحی کنترل کنندة منطقی مبتنی بر STATCOM فازی برای سیستم IEEE9 Bus
Fuzzy and PI Controller based Load Frequency Control of Thermal -Hydro Power System
کنترل فرکانس بار مبتنی بر کنترل کننده ی PI و فازی برای سیستم قدرت حرارتی-آبی
A new approach to minimize torque pulsations in pmsm driven by field oriented control
روشی جدید برای مینیمم سازی نوسانات گشتاور در PMSMی درایو شده با روش کنترل میدان جهت‌دار
Estimation of DC motor variable torque using adaptive compensation
ارزیابی گشتاور متغیر موتور جریان مستقیم با استفاده از تعادل انطباقی
Model Predictive Control and Direct Power Control for PWM Rectifiers With Active Power Ripple Minimization
مدل کنترل پیش بین و کنترل مستقیم توان برای یکسوسازهای PWM با مینیمم سازی ریپل توان اکتیو
Model Predictive Direct Power Control of PWM Rectifier Under Unbalanced Network Conditions
کنترل مستقیم توان بر اساس مدل پیش بین در یکسوساز PWM تحت شرایط عدم تعادل شبکه
Predictive Control of Vienna Rectifiers for PMSG Systems
مدل کنترل پیش بین برای یکسوسازهای Vienna به منظور استفاده در سیستم های PMSG
Sliding Mode Control of PMSG Wind Turbine Based on Enhanced Exponential Reaching Law
کنترل مد لغزشی در توربین بادی PMSG بر اساس قاعده برد نمایی بهبودیافته

Skip Navigation Links