مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات نمایید.

Multi-Zone Digital Crosstalk Reduction by Image Processing in 3D Display
کاهش تداخل دیجیتالی چند-منطقه ای به وسیله تصویرپردازی در نمایش سه بعدی
الگوریتم رمزنگاری، ادغام و فشرده سازی تصویر به طور همزمان بر اساس سنجش فشرده و بی نظمی
Spectrum Mobility Games
بازی های پویایی طیفی
3.1–10.6 GHz ultra-wideband LNA design using dual-resonant broadband matching technique
طراحی LNA فوق پهن باند 3.1–10.6 GHz با استفاده از تکنیک تطبیق پهن باند دو تشدیدی
Experimental Low-Terahertz Radar Image Analysis for Automotive Terrain Sensing
تحلیل تجربی تصویر رادار کم تراهرتز برای سنجش زمینه ی خودرویی (موتوری)
Simulation of Shielding Characteristic of a Typical Decay Waveguide Window for EMP
شبیه سازی مشخصات حفاظ سازی یک پنجره موجبر تضعیف معمولی برای EMP
آنالیز عملکرد روش PWM ناپیوسته مبتنی بر موج حامل برای یکسوکننده های وین بهمراه موازنه ولتاژ نقطه خنثی
RFID Based Vehicle Identification During Co
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات
Stepped Circular Waveguide Dual-Mode Filters for Broadband Contiguous Multiplexers
فیلترهای دومدی موجبر دایروی پله ای برای مالتی پلکسرهای پهن باند بهم پیوسته
A Fully-Integrated Low-Power 3.1-10.6GHz UWB LNA in 0.18pim CMOS
یک LNA UWB 3.1-10.6 GHz کم توان کاملا مجتمع در 0.18 μm CMOS
Energy-Efficient Power Control: A Look at 5G Wireless Technologies
کنترل توان با بهره‌وری بالای انرژی: نگاهی به فناوری‌های بی‌سیم 5G
Partial Update LMS Algorithms
الگوریتم LMS به روزرسانی جزئی
Operator User Management System Based on the TMF615 Standard
سیستم مدیریت کاربر اپراتور بر اساس استاندارد TMF615
A 3.1–10.6 GHz Ultra-Wideband CMOS Low Noise Amplifier With Current-Reused Technique
یک تقویت کننده کم نویز CMOS فوق پهن باند 3.1–10.6 GHz با تکنیک استفاده مجدد از جریان
Versatile Beam Forming With Concentric Excitations Based On Multiple Weighted Sinc or Bessel Function Distribution
شکل دهی پرتوی چندسویه با تحریک های هم مرکز بر اساس توزیع تابع سینک یا بسل چند وزنی
Comprehensive Real-Time Simulation of the Smart Grid
شبیه‌سازی جامعِ زمان-واقعیِ شبکه هوشمند
LTE Network Planning Based on Game Theory
طراحی شبکه LTE بر اسای تئوری بازی
A fast classification based method for fractal image encoding
یک روش مبتنی بر دسته بندی سریع برای کدگذاری تصویر فرکتال
Multicarrier Spread Spectrum Communication Scheme for Cruising Sensor Network in Confined Underwater Space
طرح مخابراتی طیف گسترده چندحامل برای شبکه سنسور کروز در فضای دربسته زیر آب
A Robust Algorithm for Face Detection in Color Images Base
يك الگوریتم بسیار قدرتمند برای یافتن چهره در تصاویر رنگی، بر اساس قطعه بندی رنگها و تکنیکهای شبکه عصبی
Graphene-based optical absorbers
جاذب های اپتیکی گرافنی
Direct target localization with an active radar network
محلی سازی هدف مستقیم با یک شبکه راداری فعال
A fast no search fractal image coding method
یک روش کدگذاری عکس فراکتال سریع بدون جستجو
A decentralized MAC protocol for opportunistic spectrum access in cognitive wireless networks
پروتکل MAC غیر متمرکز برای دسترسی فرصت طلبانه طیف در شبکه های بی سیم شناختی
Code-Time Diversity for Direct Sequence Spread Spectrum Systems
دایورسیتی زمان-کد برای سیستم‏های طیف گسترده توالی مستقیم
Arbitrary Microwave Waveform Generation Based on a Tunable Optoelectronic Oscillator
تولید شکل موج مایکروویو دلخواه بر اساس نوسانساز قابل تنظیم الکترونوری

Skip Navigation Links